fbpx
בחרו עמוד

בעת ביצוע העברות שקליות יש לבצע העברת זהב.
יש להוסיף את מספר החשבון שלך בהערות באסמכתא אותה אתה שולח אלינו בכל סוגי ההעברה.
העברה תקינה תיכנס לחשבונך בין 4-6 ימי עסקים.
העברה שהיא אינה תקינה כלומר, לא צויין מספר חשבון באסמכתא, עלולה להתעכב.
אנו לא ממליצים לעשות העברות רגילות, העברות רגילות יכולות להתעכב עד חודש ימים ולעיתים אף לא להיכנס ולחזור לחשבונך.

3.214.184.223
דילוג לתוכן