fbpx
בחרו עמוד

ניירות ערך המאוגדים כשותפויות ציבוריות "PTPs"

כתוצאה מחקיקה של מחלקת המיסוי האמריקאית תחת קוד 1446(ו), התמורה ממכירות של ניירות ערך המאוגדים כשותפויות ציבוריות ("PTPs") כפופה לניכוי במקור של 10% החל מה-1 בינואר 2023.
זאת אומרת שעבור כל מכירת נייר המאוגד כשותפות ציבורית ("PTPs") ינוכה מס של 10% משווי המכירה וזאת ללא קשר לרווח או הפסד בעסקה.

נא לשים לב לדגשים הבאים:
– המס יחול גם על תושבי מס שאינם אמריקאים.
– המס יחול גם על חברות וגם על יחידים.
– נכון לכתיבת מידע זה, אופציות ונגזרים פיננסיים על נכס מסוג ("PTPs") אינם כפופים למס במקור.
– ניכוי המס במקור ידווח הדוחות סוף שנה מסוג s-1042.
– מידע נוסף אודות החקיקה, ניתן למצוא באתר האינטרנט של ה IRS בקישור הבא:
http://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/partnership-withholding

לצפייה ברשימה המלאה לחצו כאן>>
הרשימה אינה סופית ועל המשקיע לוודא ולהכיר את הנכס שבו הוא סוחר.

80.79.6.161
דילוג לתוכן