fbpx
בחרו עמוד

רגולציה וביטחון

איתנות פיננסית עם

INTERACTIVE BROKERS

כאשר משקיעים בשוק ההון, עליך לוודא כי הברוקר ישמור לך על הכסף על פי כל התקנים המחמירים ביותר.

הדוחות הכספיים של Interactive Brokers זמינים ושקופים עבורך, כך שכל אחד יכול לחקור אודות החברה

N

הצגת דוחות פיננסיים רווחיים באופן עקבי למעלה מ-20 שנה ברציפות

N

Interactive Brokers מחזיקה במערכות ניהול סיכונים המתקדמות ביותר בעולם

N

Interactive Brokers הינה חברה ציבורית ונסחרת בנאסדק תחת הסימול IBKR

N

Interactive Brokers מנוהלת תחת הרגולציות המחמירות בעולם ובראשם הרגולציה האמריקאית

N

שוויה של קבוצת Interactive Brokers הינו כ-30 מיליארד דולר

הגנה על הכספים

שוויה של אינטראקטיב ברוקרס נאמד בכ-30 מיליארד דולר והיא נסחרת בנאסד"ק תחת הסימבול IBKR.

בנוסף, אינטראקטיב ברוקרס מספקת מאזן חיובי במהלך 20 השנים האחרונות. על פי חוק, הונה של החברה מופרד מההון העצמי של הלקוחות.

מבין הגופים המפקחים על אינטראקטיב ברוקרס ניתן למצוא את ICCL, SEHK, SEC, FINRA, CFTC ו- SIPC.

על פי חוק, נכסיו של הלקוח מבוטחים בסכום של €20,000 או 500,000$ (תלוי בסוג החשבון), ובנוסף לכך קיים ביטוח של חברת Lloyd's of London הלונדונית (חברה אשר מבטחת את חברות הביטוח) בסכום של עד 30 מיליון דולר!

* המניות המוחזקות בחשבון המסחר רשומות על שם הלקוח.
* כספי הלקוח יושבים בבנק הגדול בעולם JPM ובבנקים הגדולים בעולם.
* אינטראקטיב ברוקרס היא חברה ציבורית וכל הנתונים הפיננסיים אודות החברה מפורסמים ושקופים לכולם.
* צריך לזכור שאינטראקטיב אינה עוסקת במתן אשראי כגון אשראי צרכני/אשראי עסקי/משכנתאות.
* האשראי היחידי הניתן ללקוחות הברוקר הוא לצורך מינוף עסקאות בבורסה, הוא מגובה על ידי ניירות הערך של הלקוח ולפי תרחישי אשראי הניתנים מהבורסות.
בכל מקרה, האשראי לצורך רכישת ניירות ערך ניתן מתוך ההון העצמי של אינטראקטיב ולא על סמך בטחונות של כספי לקוחות אחרים (אשר מופרדים מההון העצמי של החברה).

אבטחת מידע

Interactive Brokers מאפשרת לאבטח את החשבון בשני אמצעי אבטחה לפחות.

כלי האבטחה אינם דורשים תשלום נוסף, ניתנים ללא כל עלות ומשמשים כמערך הגנה ואבטחה על החשבון.

80.79.6.161
דילוג לתוכן