fbpx
בחרו עמוד

ניתוח אופציות

ראה איך מחיר ותנודתיות משפיעים על הערך של אופציה ומימדי סיכון.

חלק מחבילת ניתוח סיכונים/מחיר, חלון ניתוח האופציות מאפשר לסוחרי אופציות לחזות שינויים במחיר האופציה ביחס לשינויים בערכים היוונים.

חלון ניתוח אופציות כולל את הדברים הבאים:

  • תוכל ליצור תרשימים אינטראקטיביים כדי לראות במבט איך הנחות תנודתיות משתנות, קירוב לתפוגה והתאמת המחיר של הבסיס משפיע על הערך של אופציה.
  • תוכל לפרט ערכים קרובים על ידי העלאה או הורדה של התנודתיות המרומזת והורדת תאריך התפוגה.
  • תוכל ליצור תרשימים דינאמיים מבוססים על תרחישים בתאריכים שונים.
  • התאם את מחירי הפגיעות, תפוגות והמרות על ידי שימוש בפקדים הנגישים בקלות.
  • תוכל לראות את היווניות ועקומת האופציות ביחד או בנפרד.
דילוג לתוכן