fbpx
בחרו עמוד

מה זה בטחונות למניות

*דרישת הבטחונות תופיע במערכות המסחר לפני כל ביצוע עסקה.
רמת הבטחונות של נכסים פיננסים ניתנת לשינוי ע"י הברוקר ומורכבת מגורמים של נזילות, סחירות, תנודתיות ומצבי שוק שונים

להלן חישובי הבטחונות למניות על חשבון בטחונות רגיל – Reg T Margin Account.

NYSE ו-FINRA הטילו כללים להגבלת סוחרי יום קטנים. לקוחות שארגונים אלו מגדירים אותם כסוחרים הכפופים למגבלות מסחר יומי על ני”ע בארה”ב. הטבלה הבאה מציגה את דרישת הבטחונות על מניות בעת הקנייה (בעת המסחר), בעת האחזקה (כאשר מחזיקים במניה) ובעת לילה (סוף יום המסחר).

 

פוזיציות לונג :

 • בטחונות לפי חשבון REG T.

   

 • בטחונות בעת הקנייה 25% מערך המניה.

   

 • בטחונות אחזקה כמו הבטחונות בעת הקנייה.

   

 • בטחונות לילה 50% מערך המניה.

 

פוזיציות שורט :

עקב הסיכוי להפסד אין-סופי דרישת הביטחונות משתנה מנייר לנייר ומשתנה בהתאם למצבי השוק והחברה עצמה 
על מנת לקבל את דרישת הביטחונות המדוייקת יש לוודאה לפני הכניסה לעסקה. 

*דרישת הביטחונות יכולה להשתנות גם בזמן אחזקת הנייר

 

פוזיציות לונג ושורט ללא דרישת ביטחונות:

 • בטחונות לפי חשבון REG T.

   

 • בטחונות ראשוניים 100% מערך המניה.

   

 • בטחונות תחזוקה כמו הבטחונות הראשוניים.

   

 • בטחונות ראשוניים על סוף היום כמו הבטחונות הראשוניים.

   

 • מזומן, אינדיבידואלי או IRA כמו הבטחונות הראשוניים, רק בפוזיציות לונג.

   

 • בטחונות  IRA  – REG T  לא זמין.

הבטחונות הראשוניים על מניות  (בעת המסחר), תחזוקה (כאשר מחזיקים במניה) ובלילה בחשבון רגיל (סוף הרגולציה הנדרשת להיום) בתקופות זמן.

 

מניות מיוחדות:

אנו יכולים להגדיל את הבטחונות על ני”ע (המפחיתים את הדרישה על הבטחונות) ממגוון סיבות כמו:

 •  שווקים קטנים או נזילות נמוכה.

   

 •   נזילות נמוכה בשוק הראשוני או השניוני ומעורבות במכרזים של החברה.

   

 • שינויים בבטחונות נדרשים בעיקר לצרכי אבטחה. יחד עם זאת, במקרים של חשש מנזילות החברה, הבטחונות יחולו על כל ניירות הערך שהונפקו על ידי החברה או כאלו הקשורים אליה, לרבות אג”ח, נגזרים, תעודות פיקדון וכו’.

עיין בסעיף על חישובי הבטחונות בעמוד “חישובי בטחונות” למידע על עסקאות גדולות וריכוז עסקאות שעשוי להשפיע על שיעור הרווחיות ולהעניק ביטחון על החשבון שעשוי להשתנות בין החשבונות.

 

 

דילוג לתוכן