fbpx
בחרו עמוד

תכנית השאלת מניות

שאלות ותשובות על תכנית השאלת מניות

מהי תכנית תשואת מניות מוגברת?

תכנית תשואת מניות מוגברת מאפשרת ללקוח שמחזיק במניות בפוזיציות לונג, להשאיל את המניות ללקוחות המעוניינים לבצע עסקת שורט על אותן מניות. משאיל המניות מקבל עבור ההשאלה ריבית (שנקבעת לכל מניה בנפרד) ובכך יוצר לעצמו הכנסה פאסיבית לחשבון המסחר שלו.

איך נקבעות ההכנסות המתקבלות לחשבונות של המשאיל ע”י הלקוח השואל?

ההכנסה שמתקבלת בחשבונו של משאיל ניירות ערך תלויה בתעריף הנקבע ע”י שוק השאלת המניות. תעריפים אלו יכולים להשתנות באופן משמעותי לא רק בגלל ניירות ערך ספציפיים אלא גם על פי תאריך ההשאלה. Interactive Brokers משלמים ריבית למשתתפים בתכנית השאלת המניות.

האם Interactive Brokers ישאילו את כל המניות הניתנות להשאלה?

אין הבטחה שמלוא ניירות הערך בחשבון מסוים יושאלו בתכנית השאלת המניות, כיוון שישנה אפשרות שלא יהיה ביקוש מספק של ניירות ערך אלו לעסקאות שורט.

האם קיימת הגבלה כלשהי על מכירת ניירות אשר מושאלים בעזרת התכנית להשאלת מניות?

ניתן למכור מניות מושאלות בכל רגע וללא הגבלה.

מהן הדרישות הנחוצות בשביל להשתתף בתכנית השאלת המניות?

לקוחות בעלי חשבון מסוג Margin, רשאים להשתתף בתוכנית ללא הגבלת שווי חשבון.
לבעלי חשבון מסוג Cash, ניתן להשתתף רק במידה ושווי תיק ההשקעות שלהם גבוה מ- 50,000$.

במידה ואני בעל חשבון מסוג CASH, מה קורה אם שווי התיק יורד מתחת ל- 50,000$ בזמן שרשומים לתכנית השאלת המניות?

שווי התיק צריך לעמוד בדרישות בזמן ההרשמה לתכנית השאלת המניות. אם שווי התיק יורד מתחת ל-50,000$ לאחר שהלקוח כבר רשום, התיק לא יושפע ולא יוגבל מלפתוח השאלות חדשות.

איך נרשמים לתכנית השאלת מניות?

>> לסרטון הדרכה כיצד להירשם לתוכנית השאלת מניות הקליקו כאן <<

איך מבטלים את ההרשמה לתכנית השאלת מניות?

לקוחות המעוניינים לבטל את ההרשמה לתכנית השאלת המניות צריכים להיכנס לעמוד ניהול החשבון ולבטל את הסימון שבו בחרו בתהליך ההרשמה, לאחר מכן יש ללחוץ על Continue בתחתית העמוד ולהמשיך לפי ההוראות. תוכלו להתקשר לשירות הלקוחות לקבלת עזרה בהסרת ההרשמה.

במידה וחשבון רשום לתכנית השאלת המניות מבטל את ההרשמה, מתי הוא יוכל להירשם מחדש?

לאחר ביטול הרשמה, החשבון יוכל להירשם מחדש רק לאחר 90 ימים.

איזה סוג של ניירות ערך ניתן להשאיל?

ניירות הערך שניתן להשאיל הם: מניות אמריקאיות, מניות רשומות בבורסה, OTC, תעודות סל, מניות בכורה, אג”חים ממשלתיים. אין אפשרות להשאיל אג”חים מוניציפליים וניירות ערך לא אמריקאים.

האם לקוחות המשתתפים בתוכנית השאלת המניות רשאים להצביע על המניות המושאלות?

לא.

האם המשתתפים בתוכנית השאלת מניות מקבלים זכויות, כתבי אופציה ומניות ספין-אוף עבור המניות המושאלות?

כן, מלווה המניות מקבל זכויות, כתבי אופציה, מניות ספין-אוף וכל חלוקה אחרת שמתבצעת על המניות המושאלות.

האם בתכנית השאלת המניות ההשאלות נעשות רק בכמויות של 100?

לא. השאלות של ניירות ערך יכולות להיעשות בכל מספר (שלם) של מניות.

האם המניות מושאלות רק ללקוחות אינטראקטיב ברוקרס או שהן מושאלות גם לגופי צד ג’?

ניירות ערך מושאלים לכל צד ולא מוגבלים רק ללקוחות אינטראקטיב ברוקרס.

האם לקוח המצטרף לתוכנית השאלת המניות קובע אילו ניירות להשאיל מחשבונו?

לא. התכנית להשאלת מניות מנוהלת אך רק ע”י Interactive Brokers אשר מחליטה אילו ניירות ערך יושאלו, אם בכלל, ואשר נבדקו על ידי אינטראקטיב ברוקרס להשאיל אותם.

האם הלקוח יכול לבצע אסטרטגיית Covered Call כנגד המניה אשר מושאלת בעזרת התכנית להשאלת מניות ויוכל לקבל את הביטחונות עבור ביצוע האסטרטגיה?

כן. השאלת המניות לא משפיעה על דרישת הביטחונות על אופציות אלו מכיוון שהמשאיל שומר על החשיפה להפסדים או רווחים בהתאם לפוזיציה המושאלת.

מה קורה למניה אשר מושאלת וצריכה להימסר/להימכר עקב מימוש אופציה?

ההלוואה תבוטל על בסיס עסקה, מימוש או העברה, ביום העסקים הבא, ותיסגר או תפחת.

מה קורה למניות אשר מושאלות ויש בהן עצירת מסחר?

עצירת מסחר לא משפיעה על האפשרות להשאיל מניות, וכל עוד שאינטראקטיב ברוקרס משאילים את המניה, המניה לא תושפע מעצירת המסחר.

מהן הסיבות לכך שהשאלת מניה תתבטל?

השאלת המניה תתבטל בצורה אוטומטית מאחת הסיבות הבאות:
-אם הלקוח מסיר הרשמה מתכנית השאלת המניות
-העברה של מניות
-במידה והלקוח שואל מניות כנגד למניות שהוא משאיל
-מכירה של ניירות
-מימושים של אופציות
-סגירת החשבון

איך השאלת המניות מוצגת בדוחות המסחר?
כל השאלת מניות תוצג ב-6 סעיפי הדו”ח הבאים:
1. פירוט המזומן- פרטים בנוגע למזומן לפני כניסת המניות, שינוי בנטו כתוצאה מהלוואת המניות (חיוב במידה והלוואת, שלילי ובמידה והחזרת) ויתרת הסיום.

 

 

 

2. פירוט המניות- פירוט על כל המניות, כמו המניות השאולות, כמות המניות שהושאלו וסך כל המניות.

3. IB Managed Securities Lent – פירוט כמות המניות המושאלות דרך תוכנית השאלת מניות וריבית ההשאלה.

4. IB Managed Securities Lent Activity – פירוט פעילות המניות המושאלות דרך תוכנית הלוואת המניות עם פירוט הכמות, הריבית והסכום הכולל.

5. פרטי ריבית על המניות המושאלות: מפרט את כל פרטי הריבית כלפי כל מנייה בנפרד.

6. ריבית מצטברת- פירוט הריבית הנצברת, מתנהג כמו ריבית רגילה.

80.79.6.161
דילוג לתוכן