fbpx
בחרו עמוד

תוכנת ניטור פעולות בזמן אמת

ניטור בזמן אמת

בניגוד לברוקרים אחרים המחשבים דרישת בטחונות רק בסוף יום המסחר, IB מספקת נתונים בזמן אמת הנותנים לך את היתרון שאתה צריך כדי להגיב במהירות לשווקים השונים. איזור דרישת הבטחונות בחלון החשבון מאפשר לך להבין את סיכוני המסחר שלך בכל רגע ביום על ידי חישוב דרישות בטחונות ראשוניים (בזמן המסחר) ושימור בטחונות (בזמן החזקה) על בסיס זמן אמת.

חלון החשבון ב-TWS

חלון החשבון במערכת המסחר מאפשר לך לעקוב אחר כל היבט בפעילות החשבון שלך, כולל הערכים בהם השתמשת בחישובי הבטחונות. אנו מציגים נתוני מפתח בחשבון בתור ברירת מחדל בפתיחת חלון החשבון לראשונה, ולאחר הפתיחה הראשונית תוכל להרחיב כל חלק הנמצא בחלון החשבון כדי להציג את כל הערכים. חלון החשבון מציג ערכים בזמן אמת, כולל את אלו המוצגים מטה.

מאזנים

למידע נוסף לגבי תכונות ניטור בזמן אמת המוזכרים כאן, כמו גם טבלה המכילה הגדרות של כל הערכים, ראה מדריך למשתמש TWS 

דרישת ביטחונות

למידע נוסף לגבי תכונות ניטור בזמן אמת המוזכרים כאן, כמו גם טבלה המכילה הגדרות של כל הערכים, ראה מדריך למשתמש TWS 

זמין למסחר

למידע נוסף לגבי תכונות ניטור בזמן אמת המוזכרים כאן, כמו גם טבלה המכילה הגדרות של כל הערכים, ראה מדריך למשתמש TWS 

בטחונות לקראת עסקה

תרחישי הבטחונות מספקים את ההשלכות של כל עסקה לפני שמבצעים פקודה מסוימת. מחלון המסחר, קליק ימני על שורת פקודה כלשהי ובחירה בתצוגה מקדימה של פקודה / בדיקת בטחון. עמלה על המסחר מוצגת גם היא.

הערה:

הערכת ביטחון התיק הינה דוגמה המבוססת על דרישת הבטחונות הקיימת. הערכת הביטחון שאנו מספקים אינה מייצגת את ההסכם הספציפי לספק את תנאי הביטחון האלו ואין זה מובטח או ערובה שהחשבון שלך יהיה מבוטח לפי הערכת הביטחון. 
שים לב כי תנאי הביטחון יכולים להשתנות בכל רגע נתון, כולל הזמן בין אותו רגע לבין זמן פתיחת החשבון כדי להעביר אחזקות לאינטראקטיב. בין שאר הדברים, כמו ברוקרים אחרים, IB יכולה להעלות את דרישות ביטחון התחזוקה "הביתית" בכל זמן נתון ואין זה נדרש לספק התראה מוקדמת על כך בכתב.

צהוב – נשאר לך רק 5% מעל דרישת הביטחון

כתום – כרית הביטחון שלך נגמרת ויש לך זמן קצר להיכנס לעסקאות המפחיתות ביטחון לפני שאינטראקטיב ברוקרס תתחיל להנזיל את הכספים שלך. בזמן זה, אמורה להיות לך היכולת להיכנס לעסקה שתפחית את דרישת הביטחון שלך, אך לא תעלה אותו.

אדום – אינטראקטיב ברוקרס תתחיל להנזיל את כספך לפי הצורך כדי להחזיר את חשבונך לגבולות הביטחון.

אזהרת ביטחון

כאשר החשבון נופל מתחת לדרישת מינימום תחזוקת הביטחון, IB תנזיל אוטומטית את החשבון. כדי להימנע מסיטואציה זו, TWS מספקת הודעות אזהרה ומידע על החשבון בצבעים כאשר החשבון מגיע למחסור בביטחון. דבר זה מאפשר לך לפעול בצורה שתוכל לכוון לעסקאות מורידות-ביטחון במקום לסכן הנזלה.
כדי לעזור ללקוחות לעקוב אחר חוסר בבטחונות, TWS מציגה הודעות מקודדות לפי צבעים בחלון החשבון ואזהרות פופ-אפ כדי להודיע ללקוחות שהם מגיעים לגבול הביטחון שלהם. תכונה זו מאפשרת לך לפעול בצורה כזו ש-IB לא תצטרך להנזיל את כספך. הצבעים במסך החשבון מעבירים את המידע הבא:

דוחות ביטחון

דוחות הביטחון מראים את דרישות הביטחון לאחזקה בודדת או למספר אחזקות ומציגה גם נזילות זמינה וגם נזילות עודפת.
מדי יום ב- 16:15 ET אנו מתעדים את הביטחון ומידע ההון שלך בכל סוגי הנכסים והבורסות.

תוכל לגשת לדוח הביטחון שלך תחת תפריט דוח ניהול בתוך ניהול חשבון.

דילוג לתוכן