fbpx
בחרו עמוד

צור דוחות חוזרים לתיבת הדוא"ל הכוללים את האינפורמציה הרלוונטית לך.

צור דוחות יומיים, חודשיים , ושנתיים בתצורת HTML או PDF עם חלוקה לנושאים המבוקשים.

דוחות זמן אמת אודות אישורי עסקאות, פירוט בטחונות כולל דוחות מפורטים לחשבון המסחר שלך.

הורדת דוחות במגוון פורמטים הכוללים גם קבצי XML המשמשים תוכנות צד ג'.

צור דוחות חוזרים לתיבת הדוא"ל הכוללים את האינפורמציה הרלוונטית לך.

צור דוחות יומיים, חודשיים , ושנתיים בתצורת HTML או PDF עם חלוקה לנושאים המבוקשים.

דוחות זמן אמת אודות אישורי עסקאות, פירוט בטחונות כולל דוחות מפורטים לחשבון המסחר שלך.

הורדת דוחות במגוון פורמטים הכוללים גם קבצי XML המשמשות תוכנות צד ג'.

בחר את הקריטריונים החשובים לך בדו"ח ולתקופות בהן אתה רוצה, והשווה אותן למדדים המובילים בעולם.

קבל ניתוח מעמיק של החשבון לפי סקטור, זמן, רווחיות, סיכון ועוד.

אפשרות להפקת דף תמציתי וקבלתו בתיבת הדואר האישית שלך.

דילוג לתוכן