fbpx
בחרו עמוד

קנייה במרג'ין היא הלוואת מזומנים לצורך פתיחת פוזיציה חדשה. אם יתרת המזומנים המצטברת בחשבון נתון היא בחובה (יתרה שלילית), אזי מושאלים לך כספים(הלוואה הכפופה לחיובי ריבית). יש לשים לב שישנן פעמים יתרת בהן יתרת המזומנים בחשבון תהיה חיובית אך עדיין יהיה שימוש במרג'ין.
אם סך שווי הפוזיציות בהם מחזיקים בתיק ההשקעות הוא גדול יותר משווי התיק זה אומר שאתה משתמש במרג'ין.

ניתן לראות אם החשבון משתמש במרג'ין בעמודה leverage.
כדי לראות את עמודת leverage:

  1.  ללחוץ על ACCOUNT בפינה שמאל של המסך.
  2. ללחוץ על account window.
  3. תחת העמודה של available for trading.
  4. יש עמודה נקראת leverage.
  5. כל עוד ה-leverage מתחת ל-1.00 אתה לא משתמש במרג'ין.
18.232.179.37
דילוג לתוכן