fbpx
בחרו עמוד

מינוף זה בעצם היכולת לקנות ביותר כסף ממה שיש לך בפועל בחשבון.

אפשר לקבל את האפשרות להתמנף רק בחשבון margin או portfolio margin.

בחשבונות תחת רגולציה אמריקאית יהיה ניתן להתמנף פי 4 לתוך היום ופי 2 ללילה.

בחשבונות תחת רגולציה הונג-קונגית ניתן להתמנף פי 6 לתוך היום ופי 3 ללילה.

היות ומינוף הוא בעצם כניסה לריבית שלילית במטבע, יש לזכור שעל מינוף יש ריבית.

80.79.6.161
דילוג לתוכן