fbpx
בחרו עמוד

כדי להשאיר את החשבון פעיל על החשבון להיות בסך כולל של מעל 1000$.

מתחת ל 1000$ תגבה מהחשבון עמלת אי פעילות של 1$ בחודש.

כאשר החשבון מאופס, כלומר יהיה ללא כסף בחשבון, הוא נסגר באופן אוטומטי לאחר 45-90 יום.

80.79.6.161
דילוג לתוכן