fbpx
בחרו עמוד

בעת ביצוע העברות שקליות יש לבצע העברת זהב.

יש להוסיף את מספר החשבון שלך בהערות באסמכתה שנשלחת אלינו על ידך בכל סוגי ההעברה .

העברה תקינה תכנס לחשבונך בתוך כ – 4-6 ימי עסקים .

העברה שאיננה תקינה, כלומר שלא צויין מספר חשבון באסמכתה, עלולה להתעכב .

אנו לא ממליצים לעשות העברות רגילות! העברות רגילות עלולות להתעכב עד חודש ימים ולעיתים אף לא להיכנס כלל ולחזור לחשבונך.

44.201.72.250
דילוג לתוכן