fbpx
בחרו עמוד

קנייה במרג'ין היא הלוואת מזומנים לצורך פתיחת פוזיציה חדשה. אם יתרת המזומנים המצטברת בחשבון נתון היא בחובה (יתרה שלילית), אז מושאלים לך כספים – הלוואה כפופה לחיובי ריבית. יש לשים לב שישנן פעמים בהן יתרת המזומנים בחשבון תהיה חיובית אך עדיין יהיה שימוש במרג'ין.

אם סך שווי הפוזיציות בהם מחזיקים בתיק ההשקעות הוא גדול יותר משווי התיק זה אומר שנעשה שימוש במרג'ין.

ניתן לראות אם חשבונך משתמש במרג'ין בעמודה leverage. כדי לראות את leverage:

1. ללחוץ על Account בפינה השמאלית של המסך.

2. ללחוץ על Account Window. (סרטון הסבר על Account Window)

3. תחת העמודה של available for trading יש עמודה שנקראת leverage.

כל עוד ה-leverage  מתחת ל-1.00 אין שימוש במרג'ין.

80.79.6.161
דילוג לתוכן