fbpx
בחרו עמוד

מאמרים

Immediate or Cancel

ברגע שמשגרים את הפקודה מקבלים ביצוע לפי הכמות הזמינה בבורסה וביטול של החלק היחסי שלא... קרא עוד
21.08.2020

Good til Date/Time

הפקודה תישמר במערכות IB עד שתבוצע או שתבוטל בתאריך/זמן שהוגדרו ע”י... קרא עוד
21.08.2020

Good After Time/Date

הפקודה תישמר במערכות IB ותישלח לבורסה בתאריך/זמן שהוגדרו על ידי... קרא עוד
21.08.2020

Fill or Kill

הגדרת פקודה כ- FOK תוביל לכך שהפעולה תבוצע במידה והכמות המבוקשת זמינה בשוק, במידה ולא –... קרא עוד
02.09.2020
100.28.0.143
דילוג לתוכן