fbpx
בחרו עמוד

מאמרים

Request for quote

בקשה לציטוטים על אופציות מחוץ לארה"ב, חוזים עתידיים או אופציות על... קרא עוד
02.09.2020

Market with protection

זוהי פקודת שוק שמתבטלת ומשוגרת שוב כהוראת לימיט אם היא לא בוצעה במלואה במחיר... קרא עוד
02.09.2020

Market to limit

פקודת שוק הנשלחת כדי להשיג את המחיר בין הביקוש וההיצע... קרא עוד
21.08.2020

Bracket

פקודות הגנה המבוססות על שני צדדים הופכיים – הגבלת הפסד ויעד... קרא עוד
02.09.2020

Sweep to fill

זיהוי המחיר הכי טוב והכמות המדוייקת שזמינה או מוצעת במחיר מסוים, ושיגור החלק היחסי לביצוע... קרא עוד
21.08.2020
100.28.0.143
דילוג לתוכן