fbpx

גילוי נאות אודות הסיכון

הצהרות, אזהרות והגבלת אחריות*

מסחר על מרג’ין (אשראי) יכול להגדיל את הסיכון של הפסד. לפני המסחר במרג’ין (אשראי), אנא קרא את הגילוי של סיכוני מסחר במרג’ין (אשראי).

מסחר יומי הוא רק עבור משקיעים מתוחכמים עם סובלנות לסיכון גבוה. לפני תחילה במסחר יומי יש לקרוא את הגילוי אודות הסיכון במסחר היומי אשר חושף את הסיכונים הגלומים באסטרטגיה זו.

אופציות כרוכות בסיכון ואינן מתאימות לכל המשקיעים. לפני השקעה באופציות, קרא את “המאפיינים והסיכונים של אופציות סטנדרטיות”.

החוזים העתידיים אינם מתאימים לכל המשקיעים. הסכום שאתה עלול להפסיד עשוי להיות גדול יותר מאשר ההשקעה הראשונית שלך. לפני המסחר בחוזים עתידיים, קרא את הגילוי אודות הסיכון של CFTC. לנספח לגילוי הסיכון, לחץ כאן.

חוזים עתידיים על מניות הם השקעות ממונפות ביותר ואינם מתאימים לכל המשקיעים. לפני המסחר במוצרים אלה חשוב לבחון בקפידה את גילוי הסיכון הסטנדרטי עבור חוזים עתידיים.

אנא לחץ כאן עבור גילוי הנאות הנדרש הספיציפי לאינטראקטיב ברוקרס ע”י ה-CFTC לפי חוק 1.55 בארה”ב.

הצהרת סיכון בדבר מסחר אלקטרוני ומערכות לניתוב הוראות.

עותקים פיזים של כל מסמכי גילוי הסיכון הנ “ל זמינים על – ידי פנייה לשירות הלקוחות של אינטראטיב ישראל.

על מנת לראות את התצהירים הפיננסים של אינטראקטיב ברוקרס לחץ כאן.

אינטראקטיב ברוקרס (Interactive Brokers LLC) מפוקחת ע”י הועדה לניירות ערך וחוזים בהונג קונג ומחזיקה ברישיון למסחר בניירות ערך, חוזים ומטבע חוץ.

מדיניות פרטיות : אינטראקטיב ברוקרס

מדיניות פרטיות | אינטראקטיב ישראל

תנאי שירות

מדיניות ניגוד אינטרסים

מדיניות סיווג לקוחות

מדיניות טיפול בתלונות

הצהרת סיכון אינטראקטיב ישראל

TQSS 2018 

TQSS 2019 

הצהרת סיכון

Execution venues

execution venues 2019

TQSS 2018 

TQSS_for_2018 

מדיניות פרטיות אינטראקטיב ישראל

Execution venues

אינטראקטיב ברוקרס הינה חברה בבורסות שונות ברחבי העולם: לרשימה.

תצהיר בדבר תכנית המשכיות של אינטראקטיב ברוקרס.

על מנת לסקור את כל הודעות הרגולטור והצהרות הסיכון הנדרשות  לחץ כאן.

 

אזהרה

רק אינטראקטיב ברוקרס ושותפיה המורשים עשויים להציע שירותים המסופקים באמצעות פלטפורמת המסחר של אינטראקטיב ברוקרס. שירותים אלה כפופים למגבלות על אחריות וההתחייבויות. אינטראקטיב ברוקרס רק מסמיך ייצוגים שנבחרו ישירות על ידיו. ייעוץ במסחר, בהשקעות או במס אינו מאושר.

מידע באתר זה אינו מהווה יעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם (לרבות ניירות ערך, מניות, אגרות חוב, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות,אופציות, חוזים עתידיים, תעודות סל, מוצרים מובנים, קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות פיצויים וכו’) וכן אינו מהווה הצעה לרכישת מוצרים פיננסים כאמור. האמור באתר אינו מהווה שיווק השקעות ו/או שיווק פנסיוני אישיים ו/או תחליף לשיווק כאמורו/או ייעוץ מס, הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. אין לראות באמור באתר זה התחייבות של אינטראקטיב ישראל או אינטראקטיב ברוקרס להשגת תשואה כלשהי.

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים באתר זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. המידע באתר מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים. הכותבים באתר עשויים להחזיק בניירות המוזכרים בו (בכפוף לחוק). הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

זכיות קניין

התכנון והמידע הכלולים באתר זה הם בבעלות קבוצת אינטראקטיב ישראל וחברות קשורות שלה ומוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרות. עותקים של התוכן הנמצא באתר ניתנים להורדה או העתקה לשימוש שאינו מסחרי בלבד אלא אם הומצא לכך כתב ויתור. אין להשתמש בתכנים באופן מלא או חלקי באופן כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של אינטראקטיב ישראל.  שימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ואילו אינטראקטיב ישראל,חברות קשורות נושאי המשרה בה ועובדי החברה אינם אחראים ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע שבאתר.

הצהרה

התוכן של אתר זה הוא אמין, אך הדיוק או השלמות של כל המידע הכלול באתר זה אינו מובטח וחברי קבוצת אינטראקטיב ישראל לא יהיו אחראים בשום אופן לעיכוב כלשהו בעדכון על מידע המופיע. קבוצת אינטראקטיב ישראל ושלוחותיה ואינטראקטיב ברוקרס ושלוחותיה מתנערים באופן מפורש מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, למעט אלה הנגזרות מהסכמי הלקוח שביצעה.

למרות ש- Interactive Interactive Brokers סבור שהמידע המסופק על דפים אלה מדויק, הוא אינו מספק כל אחריות לגביו. המידע עשוי שלא להיות מתאים לכל האנשים; אין לסמוך עליו בקשר למסחר של משקיע ספיציפי ולא נועד להיות, וגם לא צריך להתפרש כהצעה, המלצה או שידול. אינטראקטיב ישראל ואינטרטקטיב ברוקרס אינם מספקים ייעוץ או ניהול השקעות, ומקבלים רק לקוחות שקראו והבין את מסמכי גילוי הסיכון הרלוונטיים. המידע באתר זה אינו מיועד לאנשים המתגוררים בתחומי שיפוט שבהם מידע זה כאמור יפר את החוקים או התקנות באותו תחום שיפוט.

 

* חלקם של המסמכים כתובים ונערכו בשפה האנגלית בעקבות פעילותה הגלובלית של החברה.

צוות אינטראקטיב ישראל יישמח לעזור בכל שאלה או בקשה בנושא על מנת למנוע כל חוסר בהירות לכל לקוח אשר יבקש.

להשארת פרטים צרו עמנו קשר

דילוג לתוכן