fbpx
בחרו עמוד

מסלולי עמלות למסחר

חשבון מוסדי

IB USA

IB IRELAND

IB HK

חשבון מסחר יומי

מינימום 2.5$למנייה 0.01$

מינימום 2$לאופציה 2$

חוזה 3.5$

IB USA

חשבון השקעות

מינימום 2.5$למנייה 0.01$

מינימום 2$לאופציה 2$

חוזה 3.5$

חשבון מוסדי

ALGO / חשבון לגופים מוסדיים

מינימום 2.5$למנייה 0.01$

מינימום 2$לאופציה 2$

חוזה 3.5$

כל חשבונות המסחר הינם בתעריף של חשבון ההשקעות ויישתנו בהתאם לפעילות הלקוח במוצרים השונים*
ניתן לקבל מחיר FIX בפנייה טלפונית למשרדי אינטראקטיב ישראל*

ללא עלויות נלוות

חשבון המסחר ב-IB באמצעות אינטראקטיב ישראל אינו כולל עמלות נלוות!

לא סחרת לא שילמת!

!ללא דמי משמרת

!ללא עלות מערכת מסחר

ללא עלות נוספת במסחר מוקדם או מאוחר

!ללא דמי ניהול

דילוג לתוכן