fbpx
בחרו עמוד

מסלולי עמלות למסחר

חשבון מוסדי

IB USA

IB IRELAND

IB HK

חשבון מסחר יומי

מינימום 2.5$למנייה 0.01$

מינימום 2$לאופציה 2$

חוזה 3.5$

IB USA

חשבון השקעות

מינימום 2.5$למנייה 0.01$

מינימום 2$לאופציה 2$

חוזה 3.5$

חשבון מוסדי

ALGO / חשבון לגופים מוסדיים

מינימום 2.5$למנייה 0.01$

מינימום 2$לאופציה 2$

חוזה 3.5$

כל חשבונות המסחר הינם בתעריף של חשבון ההשקעות ויישתנו בהתאם לפעילות הלקוח במוצרים השונים*
ניתן לקבל מחיר FIX בפנייה טלפונית למשרדי אינטראקטיב ישראל*

ללא עלויות נלוות

חשבון המסחר ב-IB באמצעות אינטראקטיב ישראל אינו כולל עמלות נלוות!

לא סחרת לא שילמת!

!ללא דמי משמרת

!ללא עלות מערכת מסחר

ללא עלות נוספת במסחר מוקדם או מאוחר

!ללא דמי ניהול

80.79.6.161
דילוג לתוכן