כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

השתמש במערכת אופטימיזציית התשואה של TWS כדי להשוות שיעורי הלוואה בשווקי מניות בביצוע פעולות מכירה בחסר (SHORT) , קשיי הלוואה לפני שאתה מוכר אותם. השתמש באסטרטגיות הלוואה שונות, הצג את השיעור הטוב ביותר להשאלת המניות שלך וצפה במחיר העלות האפקטיבית של ה-EFP להשקעת עודפי המזומנים שלך.

 

מייעל התשואה של TWS מציע לסוחרים את התכונות הבאות :
• השווה את שיעורי ההלוואה – אם ברצונך לשים הוראת מכירה בחסר, השתמש בסעיף "מניות להלוואה" במייעל התשואה כדי לבצע השוואה מהירה בשיעורי המכירה ש- EFP , הלוואה באמצעות AQS או IB. צור הוראת הלוואה מהצעות האסטרטגיות המיטביות בשיעור הטוב ביותר.
• צפייה בעיקר פרטי ההלוואה – סעיף המניות להלוואה מספק מבט חטוף על מספר שיעורים עיקריים. השתמש בפאנל הפרטים העיקריים בכדי לראות את שיעורי ההלוואה לכל ה- EFP, מחזורי לווה מלווה וצור הוראה.
• השאלת מניות  - סעיף המניות להשאלה מציג את כל הוראות ה-Long . השתמש בלוח הפרטים העיקריים להלוואת מניות