חשבו בעצמכם :

 • ט.ל.ח
 • המידע האמור נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
 • ביצועי עבר אינם יכולים להוות מדד לביצועים עתידיים ואין לראות בהם הבטחה לתשואה עתידית כלשהי.
 • כל סוגי ההשקעות והמסחר מערבים סיכון להון המושקע, לרבות אלה המוצעים על ידי אינטראקטיב ישראל, ולכן הם דורשים מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינם מתאימים לכל אדם.
 • השקעות במט"ח עלולות להיות נתונות לתנודתיות משמעותית במהלך תקופת ההשקעה עקב תנודות בשערי מטבע.
 • התשואות והערכים המוצגים במחשבון הינם נומינליים ללא ניכוי עמלות מסחר ודמי ניהול (במידה ויהיו קיימים).
 • הערכים המוצגים במחשבון מבוססים על שערי פתיחה ושערי סגירה באשר לימי המסחר הרלוונטיים שנבחרו לחישוב.
החזר על ההשקעה
הסכום שהושקע
רווח
תקופת ההשקעה
החזר באחוזים
 • ט.ל.ח
 • המידע האמור נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
 • ביצועי עבר אינם יכולים להוות מדד לביצועים עתידיים ואין לראות בהם הבטחה לתשואה עתידית כלשהי.
 • כל סוגי ההשקעות והמסחר מערבים סיכון להון המושקע, לרבות אלה המוצעים על ידי אינטראקטיב ישראל, ולכן הם דורשים מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינם מתאימים לכל אדם.
 • השקעות במט"ח עלולות להיות נתונות לתנודתיות משמעותית במהלך תקופת ההשקעה עקב תנודות בשערי מטבע.
 • התשואות והערכים המוצגים במחשבון הינם נומינליים ללא ניכוי עמלות מסחר ודמי ניהול (במידה ויהיו קיימים).
 • הערכים המוצגים במחשבון מבוססים על שערי פתיחה ושערי סגירה באשר לימי המסחר הרלוונטיים שנבחרו לחישוב.