כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

סביבת העבודה של איזון התיק מחדש לסוחר מאפשרת לך לאזן מחדש במהירות ובקלות את כל תיק ההשקעות שלך, בכל סוגי הנסים, לפשט את התהליך של תיק מפולג המבוסס על יעדי ההשקעה וחישובי הסיכון.

 

תיק האיזון מחדש לסוחר ב-TWS  מציעה לסוחר את היתרונות הבאים :

*עמדות אוטומטיות לפתיחה וסגירה של האיזון מחדש לכל תיק ההשקעות שלך המבוססות על אחוזי ההשקעה החודשיים שאתה מזין
* יועצים אוטומטיים יכולים לאזן מחדש את כל החשבונות שלך, חשבון משנה בודד או קבוצת חשבונות משתמש מוגדרים
* הוסף חוזים ליצירת הוראות בדיוק לפי הציטוט בצג הTWS
* שינוי מהיר של הכמויות המוקצות להתאמת פרופיל הסיכון שלך
* ייצא את קובץ האיזון מחדש לExcel, שנה את האחוז הנוכחי בכדי לשקף את האחוזים של פירוק אותם אתה רוצה לייבא לExcel-, ולאחר מכן ייבא את הקובץ הנוכחי חזרה אל האיזון מחדש של התיק