כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

מעבדת ההסתברות מציעה לך דרך מעשית לחשוב על אפשרויות ללא מתמטיקה מסובכת.

 

השתמש במערכת ההסתברות לניתוח התפלות ההסתברות של השוק, אשר מציגה את אמונת השוק לקבלת תרחיש מסוים המבוססות על התחזיות שלך.
*השתמש במוטות האחיזה והמשיכה של התפלגות ההסתברות בשוק דינמי בכדי לייצר את התפלגות ההסתברות המותאמת לך אישית. תמיד תוכל לראות את התחזית שלך לצד חישוב השוק.
* בחר את אסטרטגיית דלתא ניטרלית או לא ניטרלית עם מספר מינימלי של תתי הוראה המבוססות על התפלגות ההסתברות המותאמת אישית
* צפה בביצועי הרווח וההפסד של האסטרטגיה הנבחרת בתרשים המפרט את הביצועים מקרוב
• שנה את פרטי תתי ההוראה והעבר את ההוראה ישירות מהמעבדה.