כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

ממשק האופציות הוא כלי מסחר עוצמתי המאפשר להציג אפשרויות מסחר בנכס הבסיס.

 

 

הממשק מציג נתונים על נכס הבסיס ומאפשר לך ליצור ולנהל את האופציות האפשריות כולל שילוב בין הוראות, אספקת תמונה מלאה ביותר של שרשרת אופציות זמינות והכל במסך אחד.

מערכת מסחר האופציות של TWS  מציעה את היתרונות הבאים לסוחר :

• פורמט להגדרה
• כניסה בלחיצה מהירה
• ניהול הוראות האופציה במסך בודד
• הצגת תנודתיות צפויה לפי החוזה
• חישוב השווי ההוגן של האופציה
• הצגת צפי ניהול סיכונים יווני
• ראה בעלי עניין בשרשרת האופציה
• צבעי ערכים מקודד לקבלת מידע במבט מהיר
• גישה לכלים משולבים על אופציות בסביבת העבודה תוך לחיצה בודד, כולל נווט ניהול הסיכונים של IB  ואפשרויות ניתוח ומידול הנווט.