כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

צור ושלח הוראות אופציות פשוטות ומורכבות המבוססות על המחיר או תנודתיות החיזוי לפי מעבדת האופציות.

 

 

אסטרטגיות מעבדת האופציות מציעות לסוחרים את היתרונות הבאים :

• הזן מחיר או תחזית התנודתיות בכדי לייצר רשימה של אסטרטגיות
• סנן את התוצאות לפי פרמיה, דלתא, מחיר מימוש או פקיעה
• לכל אחת מהאסטרטגיות ראה את הרווח הפוטנציאלי וההפסד ויחס הסיכון / התשואה בתוצאות הסורק
• השווה את הרווח וההפסד עד 5 אסטרטגיות בו זמנית בטבלת השוואת ביצועים
• ראה את ביצועי הרווח וההפסד של האסטרטגיה שנבחרה מקרוב בתרשים פירוט הביצועים
• שנה את פרטי הוראות הפרמטרים והעבר הוראה ישירות מהמעבדה
• לפרטים נוספים על שימוש באופציות המעבדה, ראה מדריך משתמש לTWS