כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

תעודות סל רבות מציעות שיעור תשואה הדומות לאלה של קרנות נאמנות – אך עם דמי ניהול נמוכים יותר.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל מציעות מסחר לאורך כל שעות היום, הטבות מס פוטנציאליות ואת היכולת ללוות כסף כנגד החזקות בקרן סל כמו 1%.

השימוש בשכפול קרן נאמנות הוא במציאת תעודות סל דומות במהירות והשוואה בין ניהולם ושיעור התשואה שלהם.

 

משכפל קרנות הנאמנות סורק את השווקים על תעודות סל המחקות אחר הביצועים של קרן הנאמנות שנבחרה :


• הממשק קל לקריאה ומתמקד במהירות ובחיסכון עבור התשלום על תעודות הסל בקורלציה על קרנות נאמנות.
• שתי תעודת הסל הבודדות בעלות קורלציה גבוהה ותעודות הסל עם הקורלציה הגבוהה משולבות ומוצגות
• השווה בין קורלציית תעודת הסל השנתית לקורלציה של קרן הנאמנות הנבחרת.
• הקורלציה של תעודות הסל הנבחרות מוצגות בנוחות ועם כמויות מומלצות בכדי לשכפלם לביצועים הספציפיים של הכספים.
• תרשימי השוואה של קרנות נאמנות ותעודות סל דומות הכוללים דמי ניהול לניתוח ויזואלי פשוט 
• השווה את היתרונות של תעודות הסל לעומת קרנות נאמנות. לפרטים על השימוש בשכפול קרן נאמנות, עיין במדריך למשתמשי TWS