כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה
קול או פוט מכוסה.
Coverd call
מכירת אופציה עם אחזקת מניה לכיסוי מלא למימוש האופציה
      המרגין הדרוש למנייה+ בתוך הכסף כמו מרג'ין התחלתי.