כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

השתמש בכלי בחירת הקומבו  לצורכי :

-הגדר שילובי הוראות ייחודיים על בסיס אותו הזמן
-הגדר ידנית את שילובי ההוראות צעד אחד צעד
-בחר תבנית ממגוון של 18 תבניות שונית בכדי לייצר אסטרטגיית שילוב משלך

 

הוראות משולבות
צור בקלות ובמהירות שילובי הוראות תוך שימוש בכלי בחירת הקומבו בתחנת עבודת המסחר.

שילובי הוראות הTWS כוללות את התכונות הבאות :

• הזן הוראות משולבות מצג הציטוטים או מחלונית ההוראות
• צור שילובי הוראות הכוללות פקודות "SMART" ואופציות ישירות של "קומב", מרווחי חוזים עתידיים וEPS
• השתמש ב,SmartRouting  בכדי לשגר הוראות בודדות ולהבטיח את המחיר הטוב ביותר לכל ההוראות הבודדות ששיגרת