כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה

קולר 
Collar
קניית פוט וקניית בסיס עם מכירת קול.

לפוט ולקול יש את אותו תוקף אותו בסיס ומחיר הפוט נמוך ממחיר הקול

  המרגין הדרוש למנייה+ סכום הקול בתוך הכסף מינימום= (((10% X מחיר מימוש הפוט)-(סכום הפוט מחוץ לכסף), (25% X מחיר מימוש הקול)