כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה

קול שמור
Protective put
קניית קול ומכירת בסיס

המרגין הדרוש למנייה

מינימום (((10% X מחיר סטרייק הקול)+ סכום הקול מחוץ לכסף), דרישת הבטחונות למנייה)