כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

מהו סוחר יומי ?
FINRA ו-NYSE מגדירים סוחר יומי כמי שמבצע באופן תבניתי 4 פקודות מסחר (הנפתחות ונסגרות באותו יום המסחר) תוך 5 ימי עסקים.
שים לב כי חוזים עתידיים ואופציות על חוזים עתידיים אינם כלולים בתקנות המסחר היומי.

 

מהי ההגדרה של תבנית פוטנציאלית למסחר יומי ?
משמעות הודעת שגיאה מסוג זה היא שבחשבון יש פחות מ-25,000$ הנדרשים לפי ה-SEC ושנעשה שימוש במספר העסקאות הזמינות ( 3 ) בחמשת הימים האחרונים.
מערכת IB  מתוכנתת כדי לאסור עסקאות נוספות בחשבון, ללא קשר לכוונת מסחר ביום זה. בנוסף, היא מגנה על חשבונות עם פחות 25,000$ שם החשבון הופך ללא פוטנציאלי ומסומן כחשבון מסחר יומי. במידה וחשבון מסחר יומי מקבל הודעת שגיאה שכזו, אין אפשרות להסירה. בעל החשבון יצטרך לחכות 5 ימי עסקים כדי לבצע פקודות חדשות בחשבונו.

 

מה קורה אם שווי החשבון נמוך מ-25,000$ במסחר יומי ? או במידה והחשבון מסומן כחשבון PDT  ולאחר מכן ערכו יותר מתחת לדרישת המינימום לפי ה-SEC  ( מתחת ל-25,000$ )?
ללקוח יש את האפשרויות הבאות :

- ניתן לפתוח חשבון תחת הרגולציה בהונג קונג. צור איתנו קשר לפרטים נוספים
- להפקיד מזומנים בחשבון בכדי להחזיר את שווי החשבון לדרישת המינימום לפי ה-SEC  העומדת על 25,000$.
- לחכות 90 יום לפני ביצוע כל עסקה חדשה נוספת
- לבקש איפוס חשבון PDT
במידה והמצב התוך יומי מתרחש, לא יוכל הלקוח לבצע כל פוזיציה חדשה. לקוחות צריכים להיות מסוגלים לסגור את כל הפוזיציות הקיימות בחשבונותיהם , אך הם לא יהיו רשאים לפתוח פוזיציות חדשות. ללקוח יש את אותן האפשרויות שצוינו מעלה, אך במידה והחשבון ירד שוב לשווי נקי של מתחת ל-25,000$ , הגבלות אלו יוטלו עליו מחדש.

 

מהו איפוס חשבון ה-PDT
FINRA  מעניקה לחברות ברוקראז' את היכולת להסיר את סימון ה PDT- מחשבון הלקוח פעם אחת לאחר 180 יום. אם החשבון סומן בטעות, וכוונת הלקוח היא לא מסחר יומי בחשבונו, ל-IB יש את היכולת להסיר את הסימון. לאחר שה-PDT הוסר, ללקוח תהיה הרשאה לסחור במשך שלושה ימי מסחר יומי בפרק זמן של חמישה ימי עסקים. במידה וסימון הדגל של ה-PDT הוסר מחשבון הלקוח לאחר 180, ללקוח יש את האפשרויות הבאות :
- להפקיד מזומנים בחשבון בכדי להחזיר את שווי החשבון לדרישת המינימום לפי ה-SEC  העומדת על 25,000$.
- לחכות 90 יום לפני ביצוע כל עסקה חדשה נוספת

 

כיצד מבקשים איפוס לחשבון PDT?
FINRA ו- NYSE מגדירים דפוס מסחר יומי (PDT) כמי שמבצע 4 עסקאות או יותר ( רכישה ומכירה של ני"ע באותו היום ) בתוך תקופה של 5 ימים.FINRA ו- NYSEמטילים הגבלות מסוימות על סוחרים יומיים. במידה וחשבון המסחר לא עומד בתנאים לעיל, יידרש בעל החשבון לספק דרישת ביטחונות מינימלית של 25,000$ לפני ש-IB תקבל כל הוראה נוספת לרכישת או מכירות אופציות או מניות. לאחר 4 ימי מסחר, ( בתקופת של 5 ימים ), IB  תגדיר את החשבון כחשבון PDT.
תקנות המסחר היומי מאפשרות לברוקר להסיר את סימון ה-PDT אם הלקוח מצהיר שאין בכוונתו לעסוק באסטרטגיות מסחר יומי ומבקש שיוסר ייעדו כסוחר יומי. אם ברצונכם להסיר את ייעוד הPDT  מחשבונכם, יש לספק את המידע הבא במכתב דרך שירות הלקוחות של IB  במרכז ההודעות שבניהול חשבונך :
- אני לא מתכוון לעסוק באסטרטגיות מסחר יומי בחשבון ה-IB.
- אני מבקש בזאת כי IB  לא תייעד את חשבוני כחשבון PDT תחת כללי ה- NYSE וה- FINRA
- אני מבין, שבעקבות הכרה זו אני סוחר יומי, וחשבון המסחר שלי יוגדר כחשבון PDT  ועימם הכללים החלים על חשבון זה לפי IB.
היכנס לניהול החשבון שלך, לחץ על סימון מרכז ההודעות בפינה השמאלית העליוני של חלונית תפריט ניהול החשבון.
צור כרטיס במרכז ההודעות, לאחר מכן הדבק את האמרות הללו, מספר החשבון שלך, שמך ואת המשפט "אני מסכים" לצורת הכרטיס.
שלח את הכרטיס לשירות הלקוחות
אנו נעבר את בקשתך במהירות האפשרית, העומדת בדרך כלל על 24 שעות.

 

כיצד יש לפרש את סעיף ה- "עסקאות יומיות שנותרו" בפרטי החשבון ?
לדוגמא, אם החלון רואה (0,0,1,2,3) אזי המידע מפורש באופן הבא :
אם היום הוא היום הרביעי, המספר הראשון בסוגריים ( "0" ) מבטא כי מספר העסקאות הזמינות ביום הרביעי הוא 0. המספר השני בסוגריים ( "0" ) מבטא כי אין עסקאות זמינות ביום הבא ( יום חמישי ). המספר השלישי בסוגרים ("1" ) מבטא כי ביום שישי ( היום השלישי ) הוא יום מסחר נגיש. המספר הרביעי בסוגריים ( "2" ) מבטא כי ביום שני יש יומיים זמינים שכן בימים שישי ושני לא התבצעו עסקאות. המספר החמישי בסוגריים ( "3" ) מבטא כי יש 3 ימים זמינים למסחר תוך יומי בהנחה ובימים שישי, שני ושלישי לא בוצעו עסקאות.

הצהרת סיכון וגילוי נאות: אינטראקטיב ישראל מציעה סוגים שונים של השקעות באמצעות רכישת כלים פיננסים מגוונים: בנוגע לכלים פיננסים מגוונים, ביניהם מניות, אופציות, חוזים עתידיים, כתבי אופציות, אג"ח, אופציות חוזים, חוזה מנייה בודדת, תעודות סל, מוצרים מובנים וקרנות נאמנות. כל סוגי ההשקעות והמסחר מערבים סיכון להון המושקע, לרבות אלה המוצעים על ידי אינטראקטיב ישראל, ולכן, הם דורשים מיומנות, ידע והבנת הסיכונים, ואינם מתאימים לכל אדם.
לפני קבלת החלטה על השקעה או מסחר באמצעות אינטראקטיב ישראל, עליך לקחת בחשבון את מטרות ההשקעה ו/או המסחר, רמת הניסיון שלך ויכולתך לספוג הפסדים כתוצאה מכך. בנוסף, עליך לקחת בחשבון שביצועים קודמים אינם יכולים להוות מדד על ביצועיהם העתידיים של הכלים הפיננסים.
מוצרים פינננסים כגון אופציות על מניות וחוזים אינם מתאימים עבור כל משקיע. לפני השקעה באופציות אנא קרא את "מאפיינים וסיכונים של הסטנדרטים באופציות" לקריאה אנא כנס ל- http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp.
לפני תחילת מסחר לקוחותינו חייבים לקרוא את הגילויים הרלוונטים אודות הסיכונים בעמוד הגילוי הנאות אודות הסיכון

המסחר במינוף הינו מיועד עבור משקיעים מתוחכמים בעלי סובלנות גבוהה לסיכון. קיים סיכון בו ההפסד הינו יכול לגבור מסכום ההשקעה הראשוני. לפני מסחר בחוזים עתידיים אנו ממליצים לקרוא את גילוי נאות בגין הסיכון בחוזים עתידיים.
תאריכי הסליקה של עסקאות מט"ח יכול להשתנות בשל הבדלים באיזורי זמן ומועדים בבנקים ברחבי העולם. במסחר בין בורסות ברחבי העולם ייתכן ויושאלו מטבעות שונים על מנת לבצע את העסקאות במטבעות שונים.

  

חברת אינטראקטיב ישראל משמשת כברוקר לאינטראקטיב ברוקרס בישראל.  אינטרקטיב ישראל אינה נשלטת ואינה חברה נספחת לאינטרקטיב ברוקרס בשום צורה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬אתר זה איננו האתר של אינטרקטיב ברוקרס והוא אינו מופעל על ידה. כל המידע בדף זה, או חלקים ממנו, נלקחו ע"י חברת אינטרקאטיב ישראל מסחר מאתר האינטרנט של אינטראקטיב ברוקרס ותורגמו לעברית לנוחיותך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר באתר אינטראקטיב ברוקרס הנמצא בתחתית העמוד. על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר בכתובת:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ https://www.interactivebrokers.com

‬‬אינטראקטיב ברוקרס הינם ברוקר דילר רשום המפוקח ע"י הרשות האמריקאית לני"ע וזירות מסחר (SEC) הרשות למסחר חוזי סחורות (CFTC) ואגודת החוזים הלאומית (NFA) וכמו כן חבר ברשות המפקחת לתעשיית הפיננסים האמריקאית (FINRA) ובעוד גופי פיקוח עצמאיים.
אינטרקטיב ברוקרס מספקת שירותי ביצוע וסליקה ללקוחותיה
אינטראקטיב ברוקרס אינו ממליץ על שום גוף פיננסי,יועץ השקעות,משווק השקעות או קרן גידור.
אינטראקטיב ברוקרס אינו  מייעץ להשקעות או ממליץ לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים באתר זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.המידע באתר מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

אינטראקטיב ישראל הינה ברנד של חברת Mexem Ltd אשר בעלת רישיון אירופאי ומפוקחת ע" הרגולטור CySec, מספר רישיון 325/17, וכמו כן חברת בקרן לפיצויי משקיעים.
החברה רשומה ברגולטורים הבאים: בריטניה- FCA | גרמניה - BAFIN | איטליה - CONSOB | הולנד -AFM | צרפת - ACPR | ספרד - CNMV | שוודיה - FI | בלגיה - FSMA.

RIsk Disclosure : Israel Interactive Trading offers various types of investments through the acquisition of various financial instruments: various financial instruments, including shares, options, futures contracts, options, bonds, options, contracts, individual share contracts, ETFs, structured products and mutual funds. Investments and trade involve the risk of invested capital, including those offered by Interactive Israel, and therefore require skill, knowledge and understanding of risks, and are not suitable for everyone.
Before deciding on investing or trading with Israel Interactive Trading, you must consider your investment and / or trading goals, your level of experience, and your ability to absorb losses as a result. In addition, you should consider that past performance cannot be a measure of the future performance of financial instruments.
Options involve risk and are not suitable for all investors. Before investing in options, read the "Characteristics and Risks of Standardized Options". For a copy visit http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Before trading, clients must read the relevant risk disclosure statements on our Warnings and Disclosures page - http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Trading on margin is only for sophisticated investors with high-risk tolerance. You may lose more than your initial investment. For additional information regarding margin loan rates, see http://www.interactivebrokers.com/interest. Security futures involve a high degree of risk and are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading security futures, read the Security Futures Risk Disclosure Statement. For a copy visit http://www.interactivebrokers.com/disclosures. There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time zone differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle foreign exchange trades. The interest rate on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple markets.

Israel Interactive Trading is acting as an introducer broker to Interactive Brokers LLC in Israel. The company is not owned by or affiliated with Interactive brokers in any form. This website is not an  Interactive Brokers LLC website and is not operated by it. Some or all of the information on this page has been taken by Israel Interactive Trading from the Interactive Brokers website and translated to Hebrew for your convenience.
To view the Interactive Brokers website directly and in its entirety, please visit:
https://www.interactivebrokers.com
“Interactive Brokers LLC” is a registered Broker-Dealer, Futures Commission Merchant and Forex Dealer Member, regulated by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the National Futures Association (NFA), and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and several other self-regulatory organizations.  Interactive Brokers does not endorse or recommend any financial institutions or financial service providers, including brokers, introducing brokers, third-party financial advisors, or hedge funds.  Interactive Brokers provides execution and clearing services to customers.  None of the information contained herein constitutes a recommendation, offer, or solicitation of an offer by Interactive Brokers to buy, sell or hold any security, financial product or instrument or to engage in any specific investment strategy. Interactive Brokers makes no representation and assumes no liability to the accuracy or completeness of the information provided on this website.

Israel Interactive Trading is a brand of Mexem LTD. The company is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC (Licence number: 325/17) and is a member of the Investor Compensation Fund (ICF).
In addition to that Mexem Ltd is registered with the following regulators: UK - FCA | Germany - BAFIN | Italy - CONSOB | France - ACPR | Spain - CNMV | Sweeden - FI | Belgium - FSMA.