כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

מהו סוחר יומי ?
FINRA ו-NYSE מגדירים סוחר יומי כמי שמבצע באופן תבניתי 4 פקודות מסחר (הנפתחות ונסגרות באותו יום המסחר) תוך 5 ימי עסקים.
שים לב כי חוזים עתידיים ואופציות על חוזים עתידיים אינם כלולים בתקנות המסחר היומי.

 

מהי ההגדרה של תבנית פוטנציאלית למסחר יומי ?
משמעות הודעת שגיאה מסוג זה היא שבחשבון יש פחות מ-25,000$ הנדרשים לפי ה-SEC ושנעשה שימוש במספר העסקאות הזמינות ( 3 ) בחמשת הימים האחרונים.
מערכת IB  מתוכנתת כדי לאסור עסקאות נוספות בחשבון, ללא קשר לכוונת מסחר ביום זה. בנוסף, היא מגנה על חשבונות עם פחות 25,000$ שם החשבון הופך ללא פוטנציאלי ומסומן כחשבון מסחר יומי. במידה וחשבון מסחר יומי מקבל הודעת שגיאה שכזו, אין אפשרות להסירה. בעל החשבון יצטרך לחכות 5 ימי עסקים כדי לבצע פקודות חדשות בחשבונו.

 

מה קורה אם שווי החשבון נמוך מ-25,000$ במסחר יומי ? או במידה והחשבון מסומן כחשבון PDT  ולאחר מכן ערכו יותר מתחת לדרישת המינימום לפי ה-SEC  ( מתחת ל-25,000$ )?
ללקוח יש את האפשרויות הבאות :

- ניתן לפתוח חשבון תחת הרגולציה בהונג קונג. צור איתנו קשר לפרטים נוספים
- להפקיד מזומנים בחשבון בכדי להחזיר את שווי החשבון לדרישת המינימום לפי ה-SEC  העומדת על 25,000$.
- לחכות 90 יום לפני ביצוע כל עסקה חדשה נוספת
- לבקש איפוס חשבון PDT
במידה והמצב התוך יומי מתרחש, לא יוכל הלקוח לבצע כל פוזיציה חדשה. לקוחות צריכים להיות מסוגלים לסגור את כל הפוזיציות הקיימות בחשבונותיהם , אך הם לא יהיו רשאים לפתוח פוזיציות חדשות. ללקוח יש את אותן האפשרויות שצוינו מעלה, אך במידה והחשבון ירד שוב לשווי נקי של מתחת ל-25,000$ , הגבלות אלו יוטלו עליו מחדש.

 

מהו איפוס חשבון ה-PDT
FINRA  מעניקה לחברות ברוקראז' את היכולת להסיר את סימון ה PDT- מחשבון הלקוח פעם אחת לאחר 180 יום. אם החשבון סומן בטעות, וכוונת הלקוח היא לא מסחר יומי בחשבונו, ל-IB יש את היכולת להסיר את הסימון. לאחר שה-PDT הוסר, ללקוח תהיה הרשאה לסחור במשך שלושה ימי מסחר יומי בפרק זמן של חמישה ימי עסקים. במידה וסימון הדגל של ה-PDT הוסר מחשבון הלקוח לאחר 180, ללקוח יש את האפשרויות הבאות :
- להפקיד מזומנים בחשבון בכדי להחזיר את שווי החשבון לדרישת המינימום לפי ה-SEC  העומדת על 25,000$.
- לחכות 90 יום לפני ביצוע כל עסקה חדשה נוספת

 

כיצד מבקשים איפוס לחשבון PDT?
FINRA ו- NYSE מגדירים דפוס מסחר יומי (PDT) כמי שמבצע 4 עסקאות או יותר ( רכישה ומכירה של ני"ע באותו היום ) בתוך תקופה של 5 ימים.FINRA ו- NYSEמטילים הגבלות מסוימות על סוחרים יומיים. במידה וחשבון המסחר לא עומד בתנאים לעיל, יידרש בעל החשבון לספק דרישת ביטחונות מינימלית של 25,000$ לפני ש-IB תקבל כל הוראה נוספת לרכישת או מכירות אופציות או מניות. לאחר 4 ימי מסחר, ( בתקופת של 5 ימים ), IB  תגדיר את החשבון כחשבון PDT.
תקנות המסחר היומי מאפשרות לברוקר להסיר את סימון ה-PDT אם הלקוח מצהיר שאין בכוונתו לעסוק באסטרטגיות מסחר יומי ומבקש שיוסר ייעדו כסוחר יומי. אם ברצונכם להסיר את ייעוד הPDT  מחשבונכם, יש לספק את המידע הבא במכתב דרך שירות הלקוחות של IB  במרכז ההודעות שבניהול חשבונך :
- אני לא מתכוון לעסוק באסטרטגיות מסחר יומי בחשבון ה-IB.
- אני מבקש בזאת כי IB  לא תייעד את חשבוני כחשבון PDT תחת כללי ה- NYSE וה- FINRA
- אני מבין, שבעקבות הכרה זו אני סוחר יומי, וחשבון המסחר שלי יוגדר כחשבון PDT  ועימם הכללים החלים על חשבון זה לפי IB.
היכנס לניהול החשבון שלך, לחץ על סימון מרכז ההודעות בפינה השמאלית העליוני של חלונית תפריט ניהול החשבון.
צור כרטיס במרכז ההודעות, לאחר מכן הדבק את האמרות הללו, מספר החשבון שלך, שמך ואת המשפט "אני מסכים" לצורת הכרטיס.
שלח את הכרטיס לשירות הלקוחות
אנו נעבר את בקשתך במהירות האפשרית, העומדת בדרך כלל על 24 שעות.

 

כיצד יש לפרש את סעיף ה- "עסקאות יומיות שנותרו" בפרטי החשבון ?
לדוגמא, אם החלון רואה (0,0,1,2,3) אזי המידע מפורש באופן הבא :
אם היום הוא היום הרביעי, המספר הראשון בסוגריים ( "0" ) מבטא כי מספר העסקאות הזמינות ביום הרביעי הוא 0. המספר השני בסוגריים ( "0" ) מבטא כי אין עסקאות זמינות ביום הבא ( יום חמישי ). המספר השלישי בסוגרים ("1" ) מבטא כי ביום שישי ( היום השלישי ) הוא יום מסחר נגיש. המספר הרביעי בסוגריים ( "2" ) מבטא כי ביום שני יש יומיים זמינים שכן בימים שישי ושני לא התבצעו עסקאות. המספר החמישי בסוגריים ( "3" ) מבטא כי יש 3 ימים זמינים למסחר תוך יומי בהנחה ובימים שישי, שני ושלישי לא בוצעו עסקאות.