כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה

קניית תיבה מרווח
Long box spread
קניית קול ומכירת פוט עם אותו מחיר מימוש (הצד הקונה)

בצירוף עם קניית פוט ומכירת קול עם אותו מחיר מימוש (הצד המוכר). 

הצד הקונה נמוך יותר מהצד המוכר

ללא.

ללא.