כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה

קניית פרפר
Long butterfly
שתי כתיבות של אופצה מאותה סדרה (סטרייק ,תוקף...)

מקוזזת ע"י קניית אותה סוג אופציה (קול או פוט)

 

ללא

כמו מרג'ין התחלתי.