כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

קישור חשבון ישיר מ- IB ל- "אינטראקטיב ישראל"

 

 

  • שלב 1 

יש להיכנס ל- Account management

 

  - Manage account

  - Setting

  - Fees

  - Pricing structure

(נא לוודא כי שתי האפשרויות מסומנות בfixed).

 

 

 

 

  • שלב 2

כניסה ל- Manage account

 

  - Add or link account

  - Link account to advisor/broker

  - נא לרשום מספר חשבון - מספר החשבון שלנו ב I533594 :IB

  - נא לרשום שם המשווק:    Israel Interactive Trading - Mexem Ltd.

  - חתימת לקוח (כפי שהוא רשום בחשבון – בצמוד למקום החתימה מופיע השם שלו בצבע אדום).

  - נשלח מייל עם מספר אישור מ- Interactive Brokers, יש להזין אותו.

 

 

 

 

 

נא להודיע לנו בסיום התהליך על מנת שנוכל לאשר את התהליך.
03-6322343