כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה

קונדור
Iron condor
מכירת הפוט, קניית פוט, מכירת קול, קניית קול

סטרייק מכירת הפוט – סטרייק קניית הפוט

כמו מרג'ין התחלתי.