כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה
צילינדר פוט (מרווח פוט)       מקסימום (סטרייק מכירת פוט – סטרייק קניית פוט) כמו מרג'ין התחלתי.