כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה
צילינדר קול(מרווח קול)
Call spread
פוזיציית קנייה ומכירה של אותם מספר קולים
      מקסימום (סטרייק קניית קול – סטרייק מכירת קול) כמו מרג'ין התחלתי.