כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה

פוט שמור
Protective put
קניית פוט וקניית בסיס

המרגין הדרוש למנייה

מינימום (((10% X מחיר סטרייק הפוט)+ סכום הפוט מחוץ לכסף), דרישת הבטחונות למנייה)