כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

עמלות נתוני שוק


עמלות נתוני שוק
אנו מספקים נתוני מסחר בזמן אמת, במחירים המתוארים בטבלה שלהלן. ביכולתך לקבל נתוני שוק מעוכבים לחוזים ללא עלות.
נתוני עמלות נתוני שוק לבורסות בצפון אמריקה, אירופה ואסיה פסיפיק , ולבורסות נוספות בעולם כפי שיפורט בסעיפים להלן מתייחסות לסוחר מקצועי לעומת סוחר לא-מקצועי.
רוב הבורסות וספקי הנתונים הם מסווגים לקוחות כמקצועי ולא מקצועי.
כברירת מחדל אירגונים כגון תאגידים וחברות, שותפויות מוגבלות, וכל חשבון אשר בו נמצא מידע המשמש ליותר ממטרות השקעה אישיות, ייחשב כחשבון מסחר מקצועי.
בנוסף, אנשים פרטיים יכולים להיחשב כמקצועיים אם הם רשומים כיועץ השקעות, מנהל השקעות או פועלים בתפקיד דומה.
סוחר אשר מועסק ע"י עסק המעניק שירותים פיננסיים, יכול להיחשב כמקצועי.
 

עלות נתוני השוק יכולה להשתנות וזאת בהתאם לשינויים בתעריפי הבורסות השונות. מידע עדכני ניתן לראות במסך ניהול החשבון או בעזרת שירות הלקוחות שלנו.

 

United States - Market Data
Pro Fees/month Non-Pro Fees/month Region/Exchange
N/A 4.5 USD

US equityand options add-on streaming bundle

N/A

USD10.00

Fee waiver

US Securities snapshot and Futures Value  Bundle 
USD10.00
Waived for Activity 6
5.00 USD US Value  Bundle plus 1, 6
USD24.007 USD1.50 AMEX Level I
Free Free AMEX MKT Order Imbalances
USD60.00 USD10.00 AMEX Options Depth of Book
USD40.008 USD10.00 ArcaBook for Equities
USD60.00 USD10.00 ArcaBook Options Depth of Book
USD40.00 USD1.00 Boston Stock Exchange (Stocks and Warrants)
USD7.50 USD3.00 CBOE Futures Exchange Level I
USD15.00 USD5.00 CBOE Futures Exchange Level II
USD2.00 USD2.00 CBOE Market Data Express Indices
USD85.00 USD85.00 CBOT Floor Based 9
N/A USD1.25 CBOT (Globex) Level 1 3
USD90.00 10 USD6.0010 CBOT (Globex) Level 2 3
USD85.00 USD85.00 CME Floor Based 9
N/A USD1.25 CME (Globex) Level 1 3
USD90.00 10 USD6.0010 CME (Globex) Level 2 3
USD2.50 USD2.50 CME S&P Indexes
N/A USD1.25 Comex (Globex) Level 1 3
USD90.0010 USD6.0010 Comex (Globex) Level 2 3
USD2.00 USD1.00 Dow Jones Global Indices
Free Free ELX & NFX Futures
USD85.00 USD85.00 ICE Futures U.S. (NYBOT)11
USD60.00 USD10.00 ISE Options Depth of Book
USD1.00 USD1.00 Moody's US Bond Ratings (Corporates and Municipals) 12
USD23.00 USD1.50 NASDAQ Level I
USD76.00 USD15.00 NASDAQ TotalView 13
USD60.00 USD10.00 NASDAQ Options Depth of Book
N/A USD1.25 NYMEX (Globex) Level 1 10
USD90.00 USD6.00 NYMEX (Globex) Level 2 10
USD11.00 USD1.00 NYSE Global Indices
USD50.00 USD1.50 NYSE Level I
USD60.00 USD25.00 NYSE Open Book Real Time
Free Free NYSE Order Imbalances
Free Free OCX Data (OneChicago SSF)14
USD30.00 USD3.00 OTC Markets Level I (Previously listed as PINK)
USD60.00 N/A TRACE (BTDS) Bond Data
USD1.00 USD1.00 US Bond Real-Time Data 12
USD28.00
(includes all exchanges)
USD1.50 US Option Exchanges 15
USD15.00 USD2.00 (US Russell Indices (RussellTick)
  2.25 USD CBOE Market data express indices
  4.25 USD CME S&P indices
  1.00 USD DJ global indices
  1.00 USD NYSE Globalindex feed
  2.00 USD Russelltick indices real time