כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

חשבון מוסדי

חשבון לגופים מוסדיים / ALGO
0.005$-0.01$ למנייה | מינימום 2.5$
2$ לאופציה | מינימום 2$
3$ לחוזה
לפתיחת חשבון

IB USA

חשבון השקעות
0.01$ למנייה | מינימום 2.5$
2$ לאופציה | מינימום 2$
3.5$ לחוזה
לפתיחת חשבון

IB HK

חשבון מסחר יומי
0.01$ למנייה | מינימום 2.5$
2$ לאופציה | מינימום 2$
3.5$ לחוזה
לפתיחת חשבון

מסלולי השקעות באינטראקטיב ישראל

 
 
 
  • כל חשבונות המסחר הינם בתעריף של חשבון ההשקעות ויישתנו בהתאם לפעילות הלקוח במוצרים השונים.
  • ניתן לקבל מחיר FIX בפנייה טלפונית למשרדי אינטראקטיב ישראל.