כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 


הביטחונות הראשוניים על מניות  ( בעת המסחר ), תחזוקה ( כאשר מחזיקים במניה ) ובלילה בחשבון רגיל ( סוף הרגולציה הנדרשת להיום ) בתקופות זמן.

NYSE ו-FINRA הטילו כללים להגבלת סוחרי יום קטנים. לקוחות שארגונים אלו מגדירים אותם כסוחרים הכפופים למגבלות מסחר יומי על ני"ע בארה"ב.

 

 

פוזיציית לונג :

  • ביטחונות לפי חשבון REG T.
  • ביטחונות ראשוניים דרישת הביטחונות מבוססת על הסיכון לפי מודלים המותאמים לכל שוק. לפרטים נוספים ושאלות , בקרו באתר הבורסות הספציפיות.
  • ביטחונות תחזוקה כמו הביטחונות הראשוניים.
  • ביטחונות ראשוניים על סוף היום  50% מערך המניה.
  • מזומן, אינדיבידואלי או IRA 100% מערך המניה.

פוזיציות שורט:

  • ביטחונות לפי חשבון REG T.
  • ביטחונות ראשוניים דרישת הביטחונות מבוססת על הסיכון לפי מודלים המותאמים לכל שוק. לפרטים נוספים ושאלות , בקרו באתר הבורסות הספציפיות.
  • ביטחונות תחזוקה כמו הביטחונות הראשוניים.
  • ביטחונות ראשוניים על סוף היום  50% מערך המניה.
  • מזומן, אינדיבידואלי או IRA לא זמין.