כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by


להלן חישובי הבטחונות על חשבון בטחונות רגיל - Reg T Margin Account.

NYSE ו-FINRA הטילו כללים להגבלת סוחרי יום קטנים. לקוחות שארגונים אלו מגדירים אותם כסוחרים הכפופים למגבלות מסחר יומי על ני"ע בארה"ב. הטבלה הבאה מציגה את דרישת הביטחונות על מניות ראשונות ( בעת המסחר ), תחזוקה ( כאשר מחזיקים במניה ) ובלילה בחשבון רגיל ( סוף הרגולציה הנדרשת להיום ) בתקופות זמן.

 

 

פוזיציות לונג :

 • ביטחונות לפי חשבון REG T.
 • ביטחונות ראשוניים 25% מערך המניה.
 • ביטחונות תחזוקה כמו הביטחונות הראשוניים.
 • ביטחונות ראשוניים על סוף היום  50% מערך המניה.
 • מזומן או IRA 100% מערך המניה.
 • ביטחונות  IRA  -REG T  כמו מזומנים.

 

פוזיציות שורט :

 • ביטחונות לפי חשבון REG T.
 • ביטחונות ראשוניים 30% מערך המניה.
 • ביטחונות תחזוקה:
  • 30% משווי המניה במידה וערכה גבוה מ-16.67$ .
  • $5.00 במידה וערך המניה נמוך מ-$16.67 וגבוה מ-5.00$.
  • 100% מערך המניה אם מחירה נמוך מ-5.00$.
  • 2.50$ אם ערך המניה נמוך או שווה ל-2.50$.
 • ביטחונות ראשוניים על סוף היום  כמו ב –REG T  בחשבון על פוזיציות לונג.
 • מזומן או IRA לא זמין.
 • ביטחונות  IRA  -REG T  כמו מזומנים.

 

פוזיציות לונג ושורט ללא דרישת ביטחונות:

 • ביטחונות לפי חשבון REG T.
 • ביטחונות ראשוניים 100% מערך המניה.
 • ביטחונות תחזוקה כמו הביטחונות הראשוניים.
 • ביטחונות ראשוניים על סוף היום  כמו הביטחונות הראשוניים.
 • מזומן, אינדיבידואלי או IRA כמו הביטחונות הראשוניים, רק בפוזיציות לונג.
 • ביטחונות  IRA  -REG T  לא זמין.