כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה
מכירת קול חשוף     אופציה על מנייה:
מחיר הקול + מקסימום (20%X  מחיר הבסיס – הסכום מחוץ לכסף (10%*מחיר הבסיס))

אופציה על המדד:
מחיר הקול + מקסימום (15%X  מחיר הבסיס – הסכום מחוץ לכסף (10%*מחיר הבסיס))

אופציות על מטבעות:
מחיר הקול + מקסימום (4%X  מחיר הבסיס – הסכום מחוץ לכסף (0.75 X מחיר הבסיס))
כמו מרג'ין התחלתי.