כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה

כתיבת פרפר פוט
Short butterfly put
שתי קניות אופציות פוט מאותה סדרה מקוזזת ע"י מכירת אופציית פוט

עם מחיר סטריק גבוה ןמכירת אופציית פט עם מחיר סטריק נמוך.

((מחיר הסטריק הגבוה בותר של אופציית פוט)

(סטרייק של הפוט האמצעי)

+

(מחיר אופציית הפוט האמצעי)-(המחיר הנמוך ביותר של הסטרייק של אופציית הפוט)

כמו מרג'ין התחלתי.