כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

בטחונות באינטראקטיב ישראל


מבוא לביטחונות: חשבונות ממונפים.

 

ישנם שני סוגים של חשבונות ממונפים:  Reg T Margin ו-Portfolio Margin . לקוחות חדשים צריכים לבחור את סוג חשבון בתהליך פתיחת החשבון ויכולים לשדרג או להוריד בדרגה את סוג החשבון שלהם בכל עת.

לחשבון Portfolio Margin דרישות ביטחונות נמוכות (מינוף גבוה יותר) מחשבון Reg T Margin. עם זאת, עבור תיק עם סיכון ספציפי, הדרישות עבור Portfolio Margin עשויות להיות גדולות יותר מאלה עבור Reg T Margin כשהסיכון הכלכלי האמיתי מאחורי התיק לא יטופל כראוי עבור חישובי Reg T Margin סטטי.

לקוחות יכולים להשוות הדרישות הנוכחיות עבור תיק ההשקעות שלהם עם אלה עבור Portfolio Margin על ידי לחיצה על כפתור "TRY PM"  מחלון פרטי החשבון (ACCOUNT WINDOW) בתוכנת המסחר (חשבון דמו או אמיתי).
 

עבור ניירות ערך יש לבטחונות משמעות שונה לעומת סחורות. לניירות ערך, ביטחונות הם כמות המזומנים שהלקוח שואל . לסחורות, בטחונות הם כמות המזומנים שהלקוח חייב להשאיל על מנת לתמוך בחוזים העתידיים.

 

הגדרת בטחונות עבור ניירות ערך.

 

לניירות ערך, ההגדרה של בטחונות כוללת שלושה מושגים חשובים: הלוואת הבטחונות
(Margin Loan) , הפקדת הבטחונות (Margin Deposit) ודרישת הביטחונות(Margin Requirement). הלוואת הביטחונות היא סכום כסף שמשקיע לווה מהברוקר לרכישת ניירות ערך. הפקדת הביטחונות היא סכום הון עצמי שנתרמו על ידי המשקיע לרכישת ניירות ערך בחשבון ממונף. דרישת הביטחונות היא הסכום המינימאלי שעל לקוחות להפקיד והוא בא לידי ביטוי באחוזים משווי השוק הנוכחי של העסקה. הפיקדון יכול להיות גדול או שווה לדרישת הביטחונות. אנחנו יכולים להביע את זה כמשוואה:

הלוואת בטחונות + הפקדת בטחונות = ערך השוק של עסקה
הפקדת בטחונות >/=  דרישת ביטחונות

ללוות כסף לרכישת ניירות ערך המכונה "קנייה ברווח". כאשר משקיע לווה כסף מהברוקר שלו לקנות מניות, הוא חייב לפתוח חשבון ממונף עם הברוקר שלו, לחתום על הסכם קשור ולציית לדרישות הביטחונות של הברוקר. ההלוואה בחשבון מקבלת עירבונות מניירות הערך של המשקיע ומזומן בחשבונו. אם הערך של המניה יורד יותר מדי, המשקיע חייב להפקיד יותר כסף בחשבונו, או למכור חלק מהמניות.

 

 

"ביטחונות ראשוניים" ו"בטחונות תחזוקה"

 

לפדרל ריזרב ולארגוני רגולציה עצמית (SRO'S), כגון הבורסה של ניו יורק (NYSE) וFINRA, יש כללים ברורים לגבי מסחר ממונף. בארצות הברית, תקנת T של הפדרל ריזרב מאפשר למשקיעים ללוות עד 50 אחוז ממחירם של ניירות הערך שיירכשו בחשבון ממונף. אחוז ממחיר הרכישה של ניירות ערך שמשקיע צריך לשלם ראשית לעסקה נקראים בטחונות ראשוניים (Initial Margin). 

ברגע שמשקיע התחיל לקנות מניות במינוף, הבורסות ו-FINRA דורשים שסכום מינימאלי של הון עצמי יישמר בחשבון של המשקיע. כללים אלה מחייבים משקיעים שיש להם לפחות 25 אחוזים משווי השוק הכולל של ניירות הערך שבבעלותם בחשבון המסחר שלהם. בטחונות אלו נקראים  "בטחונות תחזוקה" (Maintenance Margin). לסוחרים בשוק אשר זוהו כסוחרים יומיים, דרישת "ביטחונות תחזוקה" מינימאלית של 25,000 $ (או 25% מהשווי הכולל של שוק ניירות הערך, לפי הגבוה מביניהם).

כאשר היתרה בחשבון הממונף יורדת מתחת לדרישת התחזוקה, המשקיע יכול להפקיד כסף נוסף  או שהברוקר יכול לסגור את הפוזיציה.

ברוקרים יכולים גם להגדיר את דרישות הביטחונות המינימליים שלהם שנקראות "דרישות בית". ברוקרים מסוימים בוחרים להקל את תנאי ההלוואות יותר מאחרים ותנאי ההלוואות עשויים גם להשתנות מלקוח אחד למשנהו, אבל ברוקרים תמיד חייבים לפעול במסגרת הפרמטרים של דרישות ביטחונות נקבעו על ידי רגולטורים (לדוגמא FINRA).

לא את כל ניירות הערך ניתן לקנות במינוף. קנייה במינוף היא "חרב פיפיות" שיכולה לתרגם לרווחים גדולים יותר או הפסדים גדולים יותר. בשווקים תנודתיים, משקיעים שהשאילו מהברוקרים שלהם ייתכן שיהיו צריכים לספק מזומנים נוספים אם מחיר המניה יורד יותר מדי למי שקנה במינוף, או עלה יותר מדי למי שמכר את המניה בשורט. במקרים כאלה, ברוקרים יכולים גם לסגור את הפוזיציה, אפילו מבלי להודיע למשקיע. ניטור מצב בזמן אמת הוא כלי חיוני בעת הקנייה במינוף או מכירה בשורט של מניות.

 

הגדרת סחורות ממונפים

 

ביטחונות עבור סחורות הם סכום הון עצמי שנתרמו על ידי משקיע כדי לתמוך בחוזים עתידיים. זה יכול לבוא לידי ביטוי במשוואה פשוטה:

בטחונות = הסכום של הון עצמי לתמיכה חוזה עתידיים

בטחונות> = דרישת ביטחונות

 

דרישת ביטחונות לחוזים עתידיים ואופציות עתידיות שנקבעו באמצעות אלגוריתם חישוב הידוע כ- SPAN. SPAN (ניתוח תיק ממונף רגיל) מעריך סיכון בתיק הכולל בחישוב הנזק הגרוע ביותר שתיק מגוון עשוי להפסיד באופן סביר על פני תקופת זמן מוגדרת (בדרך כלל יום מסחר אחד.) הדבר נעשה על ידי חישוב הרווחים והפסדים כי שהתיק עלול להיתקל בהם בתנאי שוק שונים. החלק החשוב ביותר של במתודולוגיה של הSPAN הוא מערך סיכון, סט של ערכים מספריים, המציינים כיצד חוזה מסוים ירוויח יפסיד בתנאים שונים. כל מצב נקרא "תרחיש סיכון". הערך המספרי לכל תרחיש סיכון מייצג את הרווח או הפסד שחוזה מסוים יפיק לשילוב מסוים של מחיר (או מחיר בסיס) שינוי, שינוי התנודתיות, וירידה בזמן הפקיעה.

 

 

בטחונות ראשוניים וביטחונות תחזוקה עבור סחורות.

 

בדיוק כמו ניירות ערך, לסחורות יש בטחונות ראשוניים וביטחונות תחזוקה. אלה נקבעים בדרך כלל על ידי הבורסות כאחוז מהערך הנוכחי של החוזה העתידי, המבוסס על התנודתיות והמחיר של החוזה. דרישת הביטחונות הראשונית לחוזה עתידי היא סכום כסף שאתה חייב לשים כעירבון לפתוח עמדה בחוזה. כדי להיות מסוגל לקנות חוזה עתידי, אתה חייב לעמוד בדרישת הביטחונות הראשונית, מה שאומר שאתה חייב להפקיד או שכבר יש סכום כזה של כסף בחשבון שלך.

שיעור אחזקה לסחורות הוא הסכום שאתה חייב לשמור בחשבון שלך כדי לתמוך בחוזה העתידי ומייצג את הרמה הנמוכה ביותר שאליו את החשבון שלך יכול להוריד לפני שאתה חייב להפקיד כספים נוספים. פוזיציות בסחורות נבדקות באופן יום-יומי, החשבון שלך מותאם לכל רווח או הפסד שמתרחש. מאחר שהמחיר של מצרכים בסיסיים משתנה, זה אפשרי שהערך של הסחורות עלול לרדת לנקודה שבה יתרת החשבון שלכם יורדת מתחת לשיעור הנדרש לתחזוקה. במקרה שכזה, הברוקר עלול לסגור לכם את הפוזיציה.

 

בטחונות בזמן אמת

 

אנו משתמשים בבטחונות בזמן אמת, כדי לאפשר לך לראות את רמת הסיכון במסחר שלכם בכל רגע של היום. מערכת הבטחונות בזמן אמת שלנו מיישמת את דרישות ביטחונות במהלך היום לעסקאות חדשות ועסקאות קיימות, ואוכפת את דרישות הבטחונות הראשוניים בסופו של היום, עם סגירת הפוזיציות במקום בזמן אמת. מערכת זו מאפשרת לנו לשמור על העמלות נמוכות שלנו, מכיוון שהיא מונעת מהברוקר הפסדים שנובעים ממינופים גבוהים שלקוחות עלולים לקחת.

חלון החשבון (Account Window) במערכת המסחר (דמו או חשבון הלקוח) מראה את דרישות הביטחונות שלכם בכל עת.

 

חשבונות אוניברסליים.

 

החשבון האוניברסלי שלך מספק לך את היכולת לסחור גם בניירות הערך וגם בסחורות / חוזים עתידיים ולכן מורכב משני חשבונות בסיסיים, חשבון ניירות הערך כפופים לכללים של רשות ניירות הערך האמריקאי (SEC) וחשבון חוזים עתידיים אשר כפוף לחוקים של ועדת החוזים העתידיים וסחורות מסחר (CFTC).

אם יש לך נכסים בחשבון ניירות ערך או בחשבון החוזים העתידיים, הנכסים שלך מוגנים על-ידי החוק בארה"ב ותקנות פדרליות המסדירות את האופן בו ברוקרים חייבים להגן על הרכוש והכספים של המשקיעים. בחשבון ניירות הערך, הנכסים שלך מוגנים על-ידי חוקי ה- SEC ו.SIPC - בחשבון החוזים העתידיים, הנכסים שלך מוגנים על-ידי חוקי CFTC אשר דורשים הפרדה של קרנות הלקוח. אתה גם מוגן על-ידי עמדתנו הפיננסית החזקה ופילוסופיית ניהול הסיכונים השמרנית שלנו.

כחלק משירות הלקוחות שלנו, החשבון האוניברסלי באינטראקטיב ברוקרס מוסמך להעביר באופן אוטומטי כספים דרושים בין ניירות ערך לחשבון החוזים העתידיים על מנת לספק את דרישות הביטחונות בכל חשבון. באפשרותך להגדיר כיצד תרצה שאינטראקטיב ברוקרס יטפלו בהעברה של כספים עודפים בין חשבונות בעמוד "Excess Funds Sweep" בעמוד ניהול החשבון שלך (Account Management Home): אתה יכול לבחור להעביר כספים לחשבון ניירות הערך, לחשבון החוזים העתידיים, או שאתה יכול לבחור שלא להעביר כספים בכלל.

 

מודל דרישת בטחונות

 

דרישות ביטחונות מחושבות על בסיס חוקים ו/או על בסיס סיכון.

 

 

מוצרים זמינים לחישוב בטחונות

 

עבור חשבונות "Reg T Margin":

מערכת בטחונות קבועה: חישובים מוגדרים מראש  מוחלים על כל פוזיציה או קבוצות מוגדרות מראש של פוזיציות ("אסטרטגיות"): מניות בארה"ב, אופציות על מדד, אופציות, חוזים עתידיים על מניות בודדות, וקרנות נאמנות.

עבור כל החשבונות:

מט"ח, איגרות חוב, שוקי המניות בקנדה, באירופה ובאסיה. כתבי אופציה קנדיים ואופציות מדד קנדיות.

מערכת חישוב ביטחונות מבוססת סיכון: מחשב את רמת הסיכון של התיק לפי הפסד יומי מקסימלי בחשבון ובתת חשבון יחד (לדוגמא, חוזה עתידי וכל פוזיציה אחרת שקשורה לחוזה).

חשבונות Portfolio:

מחשב את הסיכון עבור כל הפוזיציות בתיק.
כל החשבונות: מחשב את הסיכון עבור חוזים עתידיים ואופציות עתידיות בבורסה האמריקאית/קנדית, וחישוב נפרד עבור מסחר בשאר הבורסות.

דרישות ביטחונות עבור כל נייר ערך מופיעות באתר הבורסה המתאים לחוזה.
סיכום של הדרישות לחוזים הגדולים בחוזים עתידיים, כמו גם קישורים לאתרים חלופיים זמינים בלשונית חוזים עתידיים.

 

 

מודל ביטחונות נוסף:

מערכות הלוקחות דרישות ביטחונות מבוססי סיכונים על מנת לספק הערכות נאותות של הסיכון לתיקי נגזרים מורכבים בתרחישי מהלכים קטנים / בינוניים. מערכות מסוג זה הן מקיפות פחות כאשר בוחנים מהלכים גדולים במחיר המניה או בעתיד נייר הערך. לרשותנו מודל ביטחונות עם אלגוריתמים שרואים את השפעת התיק עבור מהלכים גדולים יותר של עד 30% (או אפילו גבוה יותר עבור מניות תנודתיות ביותר). מודל 'שינויים קיצוניים' זה עשוי להגדיל את דרישת הביטחונות עבור תיקים עם עמדות אופציות שורט, ורגיש במיוחד לפוזיציות שורט שהן ממש מחוץ לכסף.

אם הינך מוכר פוזיציה בשורט, חייב להיות לך הון עצמי מספיק בחשבון שלך כדי לכסות את כל תשלומים הקשורים להלוואת נייר הערך. אם אתה שואל את נייר הערך דרכנו, אנו מוכנים ללוות את הפוזיציה בשמך ובחשבון שלך חייב להיות בטחונות מספיקות לכיסוי דרישות ביטחונות של המכירה בחסר. כדי לכסות את דמי ניהול ודמי השאלת מניות, אנחנו חייבים לפרסם 102% משווי נייר הערך שהושאל כביטחונות מהמלווה.במקרים שקשה להשאיל  את נייר הערך לשורט, דמי ההשאלה שגובים מהמלווה יכולים להיות כל כך גבוהים (יותר מהריבית שנצברה) כי המוכר בשורט חייב לשלם ריבית נוספת על זכות השאלת ביטחון. לקוחות יכולים להציג את שיעורי ריבית לפוזיציית שורט על נייר הערך עבור מניות ספציפיות באמצעות הכלי "זמינים במלאי שורט" (SLB) הנמצא בחלק "כלים" (Tools) בדף ניהול החשבון שלהם (Account Management) . לקבלת מידע נוסף בנוגע לפוזיציות שורט ועל החיובים אנא צרו קשר עם משרדינו.

מסחר בבורסה האמריקאית רק עם הטובים ! אינטראקטיב ישראל צעד אחד לפני כולם.

 

 

הצהרת סיכון וגילוי נאות: אינטראקטיב ישראל מציעה סוגים שונים של השקעות באמצעות רכישת כלים פיננסים מגוונים: בנוגע לכלים פיננסים מגוונים, ביניהם מניות, אופציות, חוזים עתידיים, כתבי אופציות, אג"ח, אופציות חוזים, חוזה מנייה בודדת, תעודות סל, מוצרים מובנים וקרנות נאמנות. כל סוגי ההשקעות והמסחר מערבים סיכון להון המושקע, לרבות אלה המוצעים על ידי אינטראקטיב ישראל, ולכן, הם דורשים מיומנות, ידע והבנת הסיכונים, ואינם מתאימים לכל אדם.
לפני קבלת החלטה על השקעה או מסחר באמצעות אינטראקטיב ישראל, עליך לקחת בחשבון את מטרות ההשקעה ו/או המסחר, רמת הניסיון שלך ויכולתך לספוג הפסדים כתוצאה מכך. בנוסף, עליך לקחת בחשבון שביצועים קודמים אינם יכולים להוות מדד על ביצועיהם העתידיים של הכלים הפיננסים.
מוצרים פינננסים כגון אופציות על מניות וחוזים אינם מתאימים עבור כל משקיע. לפני השקעה באופציות אנא קרא את "מאפיינים וסיכונים של הסטנדרטים באופציות" לקריאה אנא כנס ל- http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp.
לפני תחילת מסחר לקוחותינו חייבים לקרוא את הגילויים הרלוונטים אודות הסיכונים בעמוד הגילוי הנאות אודות הסיכון

המסחר במינוף הינו מיועד עבור משקיעים מתוחכמים בעלי סובלנות גבוהה לסיכון. קיים סיכון בו ההפסד הינו יכול לגבור מסכום ההשקעה הראשוני. לפני מסחר בחוזים עתידיים אנו ממליצים לקרוא את גילוי נאות בגין הסיכון בחוזים עתידיים.
תאריכי הסליקה של עסקאות מט"ח יכול להשתנות בשל הבדלים באיזורי זמן ומועדים בבנקים ברחבי העולם. במסחר בין בורסות ברחבי העולם ייתכן ויושאלו מטבעות שונים על מנת לבצע את העסקאות במטבעות שונים.

  

חברת אינטראקטיב ישראל משמשת כברוקר לאינטראקטיב ברוקרס בישראל.  אינטרקטיב ישראל אינה נשלטת ואינה חברה נספחת לאינטרקטיב ברוקרס בשום צורה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬אתר זה איננו האתר של אינטרקטיב ברוקרס והוא אינו מופעל על ידה. כל המידע בדף זה, או חלקים ממנו, נלקחו ע"י חברת אינטרקאטיב ישראל מסחר מאתר האינטרנט של אינטראקטיב ברוקרס ותורגמו לעברית לנוחיותך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר באתר אינטראקטיב ברוקרס הנמצא בתחתית העמוד. על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר בכתובת:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ https://www.interactivebrokers.com

‬‬אינטראקטיב ברוקרס הינם ברוקר דילר רשום המפוקח ע"י הרשות האמריקאית לני"ע וזירות מסחר (SEC) הרשות למסחר חוזי סחורות (CFTC) ואגודת החוזים הלאומית (NFA) וכמו כן חבר ברשות המפקחת לתעשיית הפיננסים האמריקאית (FINRA) ובעוד גופי פיקוח עצמאיים.
אינטרקטיב ברוקרס מספקת שירותי ביצוע וסליקה ללקוחותיה
אינטראקטיב ברוקרס אינו ממליץ על שום גוף פיננסי,יועץ השקעות,משווק השקעות או קרן גידור.
אינטראקטיב ברוקרס אינו  מייעץ להשקעות או ממליץ לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים באתר זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.המידע באתר מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

אינטראקטיב ישראל הינה ברנד של חברת Mexem Ltd אשר בעלת רישיון אירופאי ומפוקחת ע" הרגולטור CySec, מספר רישיון 325/17, וכמו כן חברת בקרן לפיצויי משקיעים.
החברה רשומה ברגולטורים הבאים: בריטניה- FCA | גרמניה - BAFIN | איטליה - CONSOB | הולנד -AFM | צרפת - ACPR | ספרד - CNMV | שוודיה - FI | בלגיה - FSMA.

RIsk Disclosure : Israel Interactive Trading offers various types of investments through the acquisition of various financial instruments: various financial instruments, including shares, options, futures contracts, options, bonds, options, contracts, individual share contracts, ETFs, structured products and mutual funds. Investments and trade involve the risk of invested capital, including those offered by Interactive Israel, and therefore require skill, knowledge and understanding of risks, and are not suitable for everyone.
Before deciding on investing or trading with Israel Interactive Trading, you must consider your investment and / or trading goals, your level of experience, and your ability to absorb losses as a result. In addition, you should consider that past performance cannot be a measure of the future performance of financial instruments.
Options involve risk and are not suitable for all investors. Before investing in options, read the "Characteristics and Risks of Standardized Options". For a copy visit http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Before trading, clients must read the relevant risk disclosure statements on our Warnings and Disclosures page - http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Trading on margin is only for sophisticated investors with high-risk tolerance. You may lose more than your initial investment. For additional information regarding margin loan rates, see http://www.interactivebrokers.com/interest. Security futures involve a high degree of risk and are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading security futures, read the Security Futures Risk Disclosure Statement. For a copy visit http://www.interactivebrokers.com/disclosures. There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time zone differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle foreign exchange trades. The interest rate on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple markets.

Israel Interactive Trading is acting as an introducer broker to Interactive Brokers LLC in Israel. The company is not owned by or affiliated with Interactive brokers in any form. This website is not an  Interactive Brokers LLC website and is not operated by it. Some or all of the information on this page has been taken by Israel Interactive Trading from the Interactive Brokers website and translated to Hebrew for your convenience.
To view the Interactive Brokers website directly and in its entirety, please visit:
https://www.interactivebrokers.com
“Interactive Brokers LLC” is a registered Broker-Dealer, Futures Commission Merchant and Forex Dealer Member, regulated by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the National Futures Association (NFA), and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and several other self-regulatory organizations.  Interactive Brokers does not endorse or recommend any financial institutions or financial service providers, including brokers, introducing brokers, third-party financial advisors, or hedge funds.  Interactive Brokers provides execution and clearing services to customers.  None of the information contained herein constitutes a recommendation, offer, or solicitation of an offer by Interactive Brokers to buy, sell or hold any security, financial product or instrument or to engage in any specific investment strategy. Interactive Brokers makes no representation and assumes no liability to the accuracy or completeness of the information provided on this website.

Israel Interactive Trading is a brand of Mexem LTD. The company is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC (Licence number: 325/17) and is a member of the Investor Compensation Fund (ICF).
In addition to that Mexem Ltd is registered with the following regulators: UK - FCA | Germany - BAFIN | Italy - CONSOB | France - ACPR | Spain - CNMV | Sweeden - FI | Belgium - FSMA.