כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by
כתבי אופציה

מסחר בכתבי אופציה

כתב אופציה הוא מכשיר פיננסי אשר נותן זכות לרכוש את נכס הבסיס במחיר ידוע מראש ובתוספת תשלום.ההבדל בין "אופציה" ל"כתב אופציה" הוא שבכתב אופציה התשלום הנוסף מועבר ישירות לחברה וזוהי דרך נוספת לגיוס הון.

הכל
Loader
מדינה פרטי השוק המרכזי מוצרים שעות פעילות