כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

FINRA ו-NYSE הגדירו תקנות שנועדו להגביל את כמות המסחר שניתן לעשות עם חשבונות בעלי שווי נמוך, ובמיוחד בחשבונות שמתחת ל-25,000$. כללי המסחר היומי לא יחולו על חשבונות פורטפוליו.

 

  • מסחר יומי – כל מסחר בנייר ערך ( מניה, חוזה בודד, אגח או אופציה ) שגדל ( פתיחת עסקה) ואח"כ פוחת (סגירת העסקה שנפתחה) בתוך יום המסחר.
  • דפוס מסחר יומי – מי שמבצע 4 עסקאות או יותר במהלך תקופה של 5 ימי עסקים וכזה שמבצע 4 או יותר עסקאות ביום, יחשב כסוחר יומי וחלים עליו מגבלות ה- PDT
  • על מנת להיות סוחר יומי, מינימום חשבון  המסחר צריך לעמוד על 25,000$ בשווי נקי, הכוללים מזומנים, מניות, אופציות, חוזים עתידים, ורווח או הפסד נקי.
  • תקנות ה-NYSE מצהירות כי אם החשבון יהיה מתחת ל-25,000$ , חלה החובה להקפיא אותו כדי למנוע עסקאות נוספות לתקופה של 90 יום. Interactive Brokers פיתחה אלגוריתם כדי למנוע מחשבונות קטנים להפוך להיות מסומנים כחשבונות מסחר יומי ולהימנע מהקפאת החשבון ל-90 יום. IB מיישמת זאת על ידי איסור 4 עסקאות פתיחה וסגירה יומיות תוך 5 ימי מסחר במידה וההון העצמי שבחשבונך מתחת ל-25,000$.
 
התאמות ההון העצמי ליום הראשון של המסחר התוך יומי:
 
ההון העצמי של היום הקודם נרשם בסיומו של היום הקודם ( שעה 16:15 ). ההון העצמי של היום הקודם חייב להיות לפחות 25,000$. עם זאת, פיקדונות הנטו ומשיכות עד היום הקודם, דורשות הון עצמי בשווי של 25,000$ לאחר 16:15 ביום המסחר הקודם, והן מטופלות בהתאמה להון העצמי של היום הקודם, כל שביום המסחר הבא הלקוח יוכל לסחור שוב.
 
לדוגמא, נניח כי פיקדון לקוח חדש עומד על 50,000$ לאחר סגירת יום המסחר. אף על פי שההון העצמי שלו ביום הקודם עמד על 0 ביום הסגירה הקודם, אנו מבצעים התאמה ליום המסחר הקדום כהון העצמי של הלקוח המותאמים ל-50,000$ והוא יכול לסחור על סכום זה כבר ביומו הראשון. ללא התאמה שכזו , עסקאות הלקוח יידחו ביום הראשון, שכן הם מתבססים על ההון העצמי של היום הקודם כפי שנרשם בסגירתו.
 
מקרים מיוחדים :
  • חשבונות בעלות הון עצמי של למעלה מ-25,000$ ייחשבו כחשבונות פעילים במסחר היומי, ויתכן כי במידה וערך הנזילות שלהם ירד מ-25,000$ לקוחות אלו ימצאו עצמם כפופים להגבלת המסחר של 90 יום. ניתן להרים את גובה ההגבלה על ידי הגדלת ההון העצמי או ביצוע הליך שחרור הניתן לעשות באמצעות חדר המסחר של אינטראקטיב ישראל.
 
  • מימוש האופציה או הקצאת תספורת בפעילות מסחר יומי, בסיס המסחר הוא ישיר. משלוחים עבור מניות או אופציות בודדות לא נחשבים כחלק מפעילות המסחר היומי.
ניתן לקבל מידע נוסף בנוגע לתקנות ה-PDT באמצעות חדר המסחר של אינטראקטיב ישראל ובדף שאלות ותשובות.