כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

תחת כללי תיק ה-"Portfolio Margin" ושימוש במערכת זמן האמת שלנו, לקוחות IB יכולים במקרים מסוימים להגדיר את המינוף שלך מעבר לדרישת הביטחונות בחשבון הרגיל.

לדרישת ביטחונות עבור ני"ע ( מניות, אופציות, חוזים עתידיים ומניות בודדות ) חישוב החשבונות יהיה תחת מדיניות המבוססת על כללי החשבון הרגיל. שיטת חישוב זו חלה על אחוזים קבועים ולא על אסטרטגית של שילובים מוגדרים מראש.

בתיק  Portfolio Margin, הביטחונות מבוססים ונקבעים תוך שימוש במודל תמחור מבוסס סיכונים, המחשב את ההפסד הפוטנציאלי הגדול ביותר של כל הפוזיציות בקבוצת המוצר או על פני מגוון מחירים ותנודתיות הבסיס.

מודל זה, הידוע בשמו "TIMS" מיושם בכל לילה במניות בודדות בארה"ב ע"י החברה הפדרלית לסליקה (OCC) והוא הופץ על ידה לחברות ברוקרים המשתפות בכל לילה. דרישת הביטחונות המינימלית בחשבון בתיק זה, סטטית במהלך היום הודות ל-OCC  המפיץ את דרישות פרמטר ה-TIMS  אחת ליום.
עם זאת, תיק הפרוטפוליו מתעדכן דרך IB  במהלך היום, בהתבסס על מחירי זמן אמת על פוזיציות ההון העצמי שבחשבון. יש לשים לב כי בשלב זה תיק הביטחונות לא זמין עבור סחורות בארה"ב, אג"ח, קרנות נאמנות, מט"ח אך גופים רגולטוריים בארה"ב עשויים לשקול הכללה של מוצרים אלה בעתיד.
פרוטפוליו או ביטחונות מבוססי סיכון נוצלו במשך השנים רבות בשוק הסחורות וכן בשוק ני"ע שאינם אמריקאים, בהצלחה רבה. דרישות הביטחונות עלולים להשתנות בהתאם להרכב החשבון, וכן לדרוש בטחונות נמוכים מאלו הנדרשים בתיק הרגיל. מסחר במינוף גבוה יותר כרוך בסיכון גבוה יותר של הפסד. ישנה גם האפשרות, בהינתן תיק ספציפי המורכב מהוראות הנחשבות בעלות סיכון גבוה יותר, כי הדרישה על תיק הביטחונות תהיה גבוהה יותר מהדרישה תחת תיק רגיל שכן הרציונל מאחורי תיק הביטחונות היא דרישת ביטחונות שתשקף במדויק את הסיכון הממשי של הפוזיציות בחשבון. לפיכך, יתכן כי בחשבון פורטפוליו ספיציפי, גישת תיק הביטחונות תהיה גבוה יותר, וזאת משום שהיא משקפת את הסיכון הנמוך הגלום בתיק מאוזן של פוזיציות מגודרות. בהתאמה, ביטחונות התיק יהיו גדולים יותר על חשבונות עם פוזיציות בהן הריכוזיות נמוכה ומספר המניות בה נמוך.
 

 

זכאות לתיק ביטחונות

על מנת לפתוח חשבון פורטפוליו, לקוחות interactive brokers צריכים לעמוד בדרישות הבאות :
 • דרישת שווי של לפחות 110,000$ או שווה ערך מזומנים בתיק שלו. לקוחות קיימים יכולים לפתוח את הרשאת הבטחונות תחת " ניהול החשבון" בכל עת, והחשבון ישודרג בהתאם לקבלת האישור. לקוחות Interactive brokers  חדשים, יכולים להגיש בקשה לחשבון ביטחונות במהלך הרישום למערכת. לצורך כך, יש לציין כי במידה וחשבונך ירד מתחת ל-100,000$ יתכן ותוגבל בעסקאות הדורשות שולי ביטחונות גבוהים יותר. לכן, במידה ואינך מתכוון לשמור על חשבון של לפחות 100,000$ , אין צורך לבקש חשבון חשבון פורטפוליו.
 • לקוחות IB חדשים המבקשים חשבון פרוטפוליו יהיו בתוקף " REG T" עד שיאושר חשבון הפורטפוליו שלהם. פעולה זו עשוי להימשך עד 2 ימי עסקים ( בנסיבות עסקיות רגילות ), לאחר אישור החשבון הראשוני. חשבונות ללקוחות Interactive brokers קיימים, נדרשים גם כן באישור והדבר עשוי לקחת עד 2 ימי עסקים מיום הבקשה.
 • בין לקוחות Interactive brokers החדשים והן הוותיקים יקבלו את האישור בדואר האלקטרוני. מוסדות המעוניינים לבצע מספר עסקאות מ-Interactive brokers ולבצע את העסקאות כמתווך ראשי , יידרשו ב-1,000,000$ לפחות או שווי ערך.

 

חשבונות המסחר בפרוטפוליו מתחלקים ל-3 קבוצות:

 •  קבוצות ייצוגיות – כל הפוזיציות על אותו הבסיס.
 • קבוצת המוצרים – שיעורים הקשורים באופן הדוק.
 • קבוצת הפרוטפוליו – שיעורים הקשורים למוצרים.

מכניקת תיק הביטחונות

תחת תיק הביטחונות, חשבונות המסחר מחולקים לשלוש קבוצות : קבוצות ייצוגיות, כאשר המכנה המשותף הוא התפקידים, קבוצות המוצרים, שהם שיעורים קשורים באופן הדוק, וקבוצת התיק, אשר קשורה באופן הדוק למוצרים נלווים. דוגמאות לשיעורים יכללו : IBM, SPX, OEX. דוגמא למוצר הוא מדד המבוסס על שילוב ה- SPX, OEX ועוד. תיק יכול לכלול מוצרים אלו כמדדים מבוססי רוחב, מדדי צמיחה, מדדים קטנים ומדדי FINRA.
 
חישוב מרווח התיק מתחיל ברמה הנמוכה. כל ההוראות מאותה הקבוצה מקובצות ומדגישות ( את מחיר נכס הבסיס וסטיית התקן הגלומה במשתנים יחדיו  את הפרמטרים הבאים :
 • מתח סטנדרטי של הבסיס
 •  במניות, אופציות על מניות, מדדים צרים וחוזים עתידיים במניות בודדות, פרמטר הלחץ הוא פחות או יותר באזורי ה-15% , בתוספת 8 נקודות בטווח.
 •  עבור השוק בארה"ב, פרמטר הלחץ על מדדי FINRA ו- small caps נע בין עליה של 10%, ירידה של 10% וביניהם 8 נקודות.
 •  עבור מדדים רוחביים ומדדי צמיחה, פרמטר הלחץ הוא עליה של 6% וניכוי של 8%, וביניהם 8 נקודות.
 •  מתח מבוסס שוק הבסיס. לכל קבוצה, יש חלוקה היסטורית לחמש סטיות תקן. מהלך כל סטייה מבוסס על 30 יום של שער גבוה, נמוך, פתיחה וסגירה וכוללים חגים וסופי שבוע בבלומברג. הכיתה מדגישה את 5 סטיות התקן מעל ומתחת.
 • לחץ סטיית התקן הגלום באופציות. סטיית התקן הגלומה עבור מחלקת האופציות גדלה וקטנה ביחס של 15%.
בנוסף לפרמטרי הלחץ מעל המינימום גם ייושם :
 • שיעורי ריכוזיות גבוהים יהוו דרישת ביטחונות של 30% מהפוזיציה המרכזית.
 •  0.375$ עבור מדדים כפולים למינימום חוזה.
 • אותם ביטחונות עבור OTCBB, Pink Sheet ומניות בעלות נמוכה תחת חשבון רגיל, ימשיכו לחול תחת תיק הביטחונות.

כל הלחצים לעיל מיושמים ובמקרה הגרוע ביותר, ההפסד יהיה בגובה הביטחונות הנדרשים לקבוצה, כאשר הסטנדרטים מתואמים בין הפוזיציות בתוך קבוצות המוצר כקיזוז. לדוגמא, בתוך המוצר הרחב, המבוסס על המדד, 90% יהיו בקיזוז בין SPX   ו- OEX. לבסוף, מבצעים תיאומים סטנדרטיים בין המוצרים המיושמים כקיזוז. לדוגמא, 50% בקיזוז בין מדדים רחבי היקף ומדדים קטנים. עבור מניות וחוזים בודדים הקיזוז נלקח רק במידה והקבוצה לא נמצאת בין מוצרים והתיק. אחרי כל הקיזוזים מהחשבון, ההפסד המקסימלי הוא שילוב בין דרישות החשבון לדרישת הביטחונות.  לקבלת רשימה של המוצרים והקיזוזים המלאים, ראה את הקובץ המצורף.
מערכת זמן האמת של IB מאפשרת לנו ליישם את חוקי הביטחונות בתיקי מסחר תוך יומיים, כאשר תיקי הביטחונות מבוססים על הון עצמי בזמן אמת, כך שסוחרי דפוסים תוך יומיים יוכלו לבסס את המסחר שלהם על כוח רכישה בזמן אמת.
בשל מורכבות חישובי תיק הביטחונות, יהיה זה קשר לחשב את דרישת הביטחונות באופן ידני. אנו מעודדים את המתעניינים בתיק הביטחונות להשתמש ב-TWS כדי להבין את השפעות הדרישה בתרחישים שונים.

הצהרת סיכון וגילוי נאות: אינטראקטיב ישראל מציעה סוגים שונים של השקעות באמצעות רכישת כלים פיננסים מגוונים: בנוגע לכלים פיננסים מגוונים, ביניהם מניות, אופציות, חוזים עתידיים, כתבי אופציות, אג"ח, אופציות חוזים, חוזה מנייה בודדת, תעודות סל, מוצרים מובנים וקרנות נאמנות. כל סוגי ההשקעות והמסחר מערבים סיכון להון המושקע, לרבות אלה המוצעים על ידי אינטראקטיב ישראל, ולכן, הם דורשים מיומנות, ידע והבנת הסיכונים, ואינם מתאימים לכל אדם.
לפני קבלת החלטה על השקעה או מסחר באמצעות אינטראקטיב ישראל, עליך לקחת בחשבון את מטרות ההשקעה ו/או המסחר, רמת הניסיון שלך ויכולתך לספוג הפסדים כתוצאה מכך. בנוסף, עליך לקחת בחשבון שביצועים קודמים אינם יכולים להוות מדד על ביצועיהם העתידיים של הכלים הפיננסים.
מוצרים פינננסים כגון אופציות על מניות וחוזים אינם מתאימים עבור כל משקיע. לפני השקעה באופציות אנא קרא את "מאפיינים וסיכונים של הסטנדרטים באופציות" לקריאה אנא כנס ל- http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp.
לפני תחילת מסחר לקוחותינו חייבים לקרוא את הגילויים הרלוונטים אודות הסיכונים בעמוד הגילוי הנאות אודות הסיכון

המסחר במינוף הינו מיועד עבור משקיעים מתוחכמים בעלי סובלנות גבוהה לסיכון. קיים סיכון בו ההפסד הינו יכול לגבור מסכום ההשקעה הראשוני. לפני מסחר בחוזים עתידיים אנו ממליצים לקרוא את גילוי נאות בגין הסיכון בחוזים עתידיים.
תאריכי הסליקה של עסקאות מט"ח יכול להשתנות בשל הבדלים באיזורי זמן ומועדים בבנקים ברחבי העולם. במסחר בין בורסות ברחבי העולם ייתכן ויושאלו מטבעות שונים על מנת לבצע את העסקאות במטבעות שונים.

  

חברת אינטראקטיב ישראל משמשת כברוקר לאינטראקטיב ברוקרס בישראל.  אינטרקטיב ישראל אינה נשלטת ואינה חברה נספחת לאינטרקטיב ברוקרס בשום צורה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬אתר זה איננו האתר של אינטרקטיב ברוקרס והוא אינו מופעל על ידה. כל המידע בדף זה, או חלקים ממנו, נלקחו ע"י חברת אינטרקאטיב ישראל מסחר מאתר האינטרנט של אינטראקטיב ברוקרס ותורגמו לעברית לנוחיותך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר באתר אינטראקטיב ברוקרס הנמצא בתחתית העמוד. על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר בכתובת:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ https://www.interactivebrokers.com

‬‬אינטראקטיב ברוקרס הינם ברוקר דילר רשום המפוקח ע"י הרשות האמריקאית לני"ע וזירות מסחר (SEC) הרשות למסחר חוזי סחורות (CFTC) ואגודת החוזים הלאומית (NFA) וכמו כן חבר ברשות המפקחת לתעשיית הפיננסים האמריקאית (FINRA) ובעוד גופי פיקוח עצמאיים.
אינטרקטיב ברוקרס מספקת שירותי ביצוע וסליקה ללקוחותיה
אינטראקטיב ברוקרס אינו ממליץ על שום גוף פיננסי,יועץ השקעות,משווק השקעות או קרן גידור.
אינטראקטיב ברוקרס אינו  מייעץ להשקעות או ממליץ לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים באתר זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.המידע באתר מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

אינטראקטיב ישראל הינה ברנד של חברת Mexem Ltd אשר בעלת רישיון אירופאי ומפוקחת ע" הרגולטור CySec, מספר רישיון 325/17, וכמו כן חברת בקרן לפיצויי משקיעים.
החברה רשומה ברגולטורים הבאים: בריטניה- FCA | גרמניה - BAFIN | איטליה - CONSOB | הולנד -AFM | צרפת - ACPR | ספרד - CNMV | שוודיה - FI | בלגיה - FSMA.

RIsk Disclosure : Israel Interactive Trading offers various types of investments through the acquisition of various financial instruments: various financial instruments, including shares, options, futures contracts, options, bonds, options, contracts, individual share contracts, ETFs, structured products and mutual funds. Investments and trade involve the risk of invested capital, including those offered by Interactive Israel, and therefore require skill, knowledge and understanding of risks, and are not suitable for everyone.
Before deciding on investing or trading with Israel Interactive Trading, you must consider your investment and / or trading goals, your level of experience, and your ability to absorb losses as a result. In addition, you should consider that past performance cannot be a measure of the future performance of financial instruments.
Options involve risk and are not suitable for all investors. Before investing in options, read the "Characteristics and Risks of Standardized Options". For a copy visit http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Before trading, clients must read the relevant risk disclosure statements on our Warnings and Disclosures page - http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Trading on margin is only for sophisticated investors with high-risk tolerance. You may lose more than your initial investment. For additional information regarding margin loan rates, see http://www.interactivebrokers.com/interest. Security futures involve a high degree of risk and are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading security futures, read the Security Futures Risk Disclosure Statement. For a copy visit http://www.interactivebrokers.com/disclosures. There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time zone differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle foreign exchange trades. The interest rate on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple markets.

Israel Interactive Trading is acting as an introducer broker to Interactive Brokers LLC in Israel. The company is not owned by or affiliated with Interactive brokers in any form. This website is not an  Interactive Brokers LLC website and is not operated by it. Some or all of the information on this page has been taken by Israel Interactive Trading from the Interactive Brokers website and translated to Hebrew for your convenience.
To view the Interactive Brokers website directly and in its entirety, please visit:
https://www.interactivebrokers.com
“Interactive Brokers LLC” is a registered Broker-Dealer, Futures Commission Merchant and Forex Dealer Member, regulated by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the National Futures Association (NFA), and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and several other self-regulatory organizations.  Interactive Brokers does not endorse or recommend any financial institutions or financial service providers, including brokers, introducing brokers, third-party financial advisors, or hedge funds.  Interactive Brokers provides execution and clearing services to customers.  None of the information contained herein constitutes a recommendation, offer, or solicitation of an offer by Interactive Brokers to buy, sell or hold any security, financial product or instrument or to engage in any specific investment strategy. Interactive Brokers makes no representation and assumes no liability to the accuracy or completeness of the information provided on this website.

Israel Interactive Trading is a brand of Mexem LTD. The company is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC (Licence number: 325/17) and is a member of the Investor Compensation Fund (ICF).
In addition to that Mexem Ltd is registered with the following regulators: UK - FCA | Germany - BAFIN | Italy - CONSOB | France - ACPR | Spain - CNMV | Sweeden - FI | Belgium - FSMA.