כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

תחת כללי תיק ה-"Portfolio Margin" ושימוש במערכת זמן האמת שלנו, לקוחות IB יכולים במקרים מסוימים להגדיר את המינוף שלך מעבר לדרישת הביטחונות בחשבון הרגיל.

לדרישת ביטחונות עבור ני"ע ( מניות, אופציות, חוזים עתידיים ומניות בודדות ) חישוב החשבונות יהיה תחת מדיניות המבוססת על כללי החשבון הרגיל. שיטת חישוב זו חלה על אחוזים קבועים ולא על אסטרטגית של שילובים מוגדרים מראש.

בתיק  Portfolio Margin, הביטחונות מבוססים ונקבעים תוך שימוש במודל תמחור מבוסס סיכונים, המחשב את ההפסד הפוטנציאלי הגדול ביותר של כל הפוזיציות בקבוצת המוצר או על פני מגוון מחירים ותנודתיות הבסיס.

מודל זה, הידוע בשמו "TIMS" מיושם בכל לילה במניות בודדות בארה"ב ע"י החברה הפדרלית לסליקה (OCC) והוא הופץ על ידה לחברות ברוקרים המשתפות בכל לילה. דרישת הביטחונות המינימלית בחשבון בתיק זה, סטטית במהלך היום הודות ל-OCC  המפיץ את דרישות פרמטר ה-TIMS  אחת ליום.
עם זאת, תיק הפרוטפוליו מתעדכן דרך IB  במהלך היום, בהתבסס על מחירי זמן אמת על פוזיציות ההון העצמי שבחשבון. יש לשים לב כי בשלב זה תיק הביטחונות לא זמין עבור סחורות בארה"ב, אג"ח, קרנות נאמנות, מט"ח אך גופים רגולטוריים בארה"ב עשויים לשקול הכללה של מוצרים אלה בעתיד.
פרוטפוליו או ביטחונות מבוססי סיכון נוצלו במשך השנים רבות בשוק הסחורות וכן בשוק ני"ע שאינם אמריקאים, בהצלחה רבה. דרישות הביטחונות עלולים להשתנות בהתאם להרכב החשבון, וכן לדרוש בטחונות נמוכים מאלו הנדרשים בתיק הרגיל. מסחר במינוף גבוה יותר כרוך בסיכון גבוה יותר של הפסד. ישנה גם האפשרות, בהינתן תיק ספציפי המורכב מהוראות הנחשבות בעלות סיכון גבוה יותר, כי הדרישה על תיק הביטחונות תהיה גבוהה יותר מהדרישה תחת תיק רגיל שכן הרציונל מאחורי תיק הביטחונות היא דרישת ביטחונות שתשקף במדויק את הסיכון הממשי של הפוזיציות בחשבון. לפיכך, יתכן כי בחשבון פורטפוליו ספיציפי, גישת תיק הביטחונות תהיה גבוה יותר, וזאת משום שהיא משקפת את הסיכון הנמוך הגלום בתיק מאוזן של פוזיציות מגודרות. בהתאמה, ביטחונות התיק יהיו גדולים יותר על חשבונות עם פוזיציות בהן הריכוזיות נמוכה ומספר המניות בה נמוך.
 

 

זכאות לתיק ביטחונות

על מנת לפתוח חשבון פורטפוליו, לקוחות interactive brokers צריכים לעמוד בדרישות הבאות :
 • דרישת שווי של לפחות 110,000$ או שווה ערך מזומנים בתיק שלו. לקוחות קיימים יכולים לפתוח את הרשאת הבטחונות תחת " ניהול החשבון" בכל עת, והחשבון ישודרג בהתאם לקבלת האישור. לקוחות Interactive brokers  חדשים, יכולים להגיש בקשה לחשבון ביטחונות במהלך הרישום למערכת. לצורך כך, יש לציין כי במידה וחשבונך ירד מתחת ל-100,000$ יתכן ותוגבל בעסקאות הדורשות שולי ביטחונות גבוהים יותר. לכן, במידה ואינך מתכוון לשמור על חשבון של לפחות 100,000$ , אין צורך לבקש חשבון חשבון פורטפוליו.
 • לקוחות IB חדשים המבקשים חשבון פרוטפוליו יהיו בתוקף " REG T" עד שיאושר חשבון הפורטפוליו שלהם. פעולה זו עשוי להימשך עד 2 ימי עסקים ( בנסיבות עסקיות רגילות ), לאחר אישור החשבון הראשוני. חשבונות ללקוחות Interactive brokers קיימים, נדרשים גם כן באישור והדבר עשוי לקחת עד 2 ימי עסקים מיום הבקשה.
 • בין לקוחות Interactive brokers החדשים והן הוותיקים יקבלו את האישור בדואר האלקטרוני. מוסדות המעוניינים לבצע מספר עסקאות מ-Interactive brokers ולבצע את העסקאות כמתווך ראשי , יידרשו ב-1,000,000$ לפחות או שווי ערך.

 

חשבונות המסחר בפרוטפוליו מתחלקים ל-3 קבוצות:

 •  קבוצות ייצוגיות – כל הפוזיציות על אותו הבסיס.
 • קבוצת המוצרים – שיעורים הקשורים באופן הדוק.
 • קבוצת הפרוטפוליו – שיעורים הקשורים למוצרים.

מכניקת תיק הביטחונות

תחת תיק הביטחונות, חשבונות המסחר מחולקים לשלוש קבוצות : קבוצות ייצוגיות, כאשר המכנה המשותף הוא התפקידים, קבוצות המוצרים, שהם שיעורים קשורים באופן הדוק, וקבוצת התיק, אשר קשורה באופן הדוק למוצרים נלווים. דוגמאות לשיעורים יכללו : IBM, SPX, OEX. דוגמא למוצר הוא מדד המבוסס על שילוב ה- SPX, OEX ועוד. תיק יכול לכלול מוצרים אלו כמדדים מבוססי רוחב, מדדי צמיחה, מדדים קטנים ומדדי FINRA.
 
חישוב מרווח התיק מתחיל ברמה הנמוכה. כל ההוראות מאותה הקבוצה מקובצות ומדגישות ( את מחיר נכס הבסיס וסטיית התקן הגלומה במשתנים יחדיו  את הפרמטרים הבאים :
 • מתח סטנדרטי של הבסיס
 •  במניות, אופציות על מניות, מדדים צרים וחוזים עתידיים במניות בודדות, פרמטר הלחץ הוא פחות או יותר באזורי ה-15% , בתוספת 8 נקודות בטווח.
 •  עבור השוק בארה"ב, פרמטר הלחץ על מדדי FINRA ו- small caps נע בין עליה של 10%, ירידה של 10% וביניהם 8 נקודות.
 •  עבור מדדים רוחביים ומדדי צמיחה, פרמטר הלחץ הוא עליה של 6% וניכוי של 8%, וביניהם 8 נקודות.
 •  מתח מבוסס שוק הבסיס. לכל קבוצה, יש חלוקה היסטורית לחמש סטיות תקן. מהלך כל סטייה מבוסס על 30 יום של שער גבוה, נמוך, פתיחה וסגירה וכוללים חגים וסופי שבוע בבלומברג. הכיתה מדגישה את 5 סטיות התקן מעל ומתחת.
 • לחץ סטיית התקן הגלום באופציות. סטיית התקן הגלומה עבור מחלקת האופציות גדלה וקטנה ביחס של 15%.
בנוסף לפרמטרי הלחץ מעל המינימום גם ייושם :
 • שיעורי ריכוזיות גבוהים יהוו דרישת ביטחונות של 30% מהפוזיציה המרכזית.
 •  0.375$ עבור מדדים כפולים למינימום חוזה.
 • אותם ביטחונות עבור OTCBB, Pink Sheet ומניות בעלות נמוכה תחת חשבון רגיל, ימשיכו לחול תחת תיק הביטחונות.

כל הלחצים לעיל מיושמים ובמקרה הגרוע ביותר, ההפסד יהיה בגובה הביטחונות הנדרשים לקבוצה, כאשר הסטנדרטים מתואמים בין הפוזיציות בתוך קבוצות המוצר כקיזוז. לדוגמא, בתוך המוצר הרחב, המבוסס על המדד, 90% יהיו בקיזוז בין SPX   ו- OEX. לבסוף, מבצעים תיאומים סטנדרטיים בין המוצרים המיושמים כקיזוז. לדוגמא, 50% בקיזוז בין מדדים רחבי היקף ומדדים קטנים. עבור מניות וחוזים בודדים הקיזוז נלקח רק במידה והקבוצה לא נמצאת בין מוצרים והתיק. אחרי כל הקיזוזים מהחשבון, ההפסד המקסימלי הוא שילוב בין דרישות החשבון לדרישת הביטחונות.  לקבלת רשימה של המוצרים והקיזוזים המלאים, ראה את הקובץ המצורף.
מערכת זמן האמת של IB מאפשרת לנו ליישם את חוקי הביטחונות בתיקי מסחר תוך יומיים, כאשר תיקי הביטחונות מבוססים על הון עצמי בזמן אמת, כך שסוחרי דפוסים תוך יומיים יוכלו לבסס את המסחר שלהם על כוח רכישה בזמן אמת.
בשל מורכבות חישובי תיק הביטחונות, יהיה זה קשר לחשב את דרישת הביטחונות באופן ידני. אנו מעודדים את המתעניינים בתיק הביטחונות להשתמש ב-TWS כדי להבין את השפעות הדרישה בתרחישים שונים.