כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

חישוב ביטחונות עבור סחורות

חישוב הביטחונות עבור הסחורות מיושם באופן הבא :
תוכל לעקוב אחר רוב הערכים המשמשים בחישובים המתוארים בדף זה בחלון סביבת העבודה שלך בזמן אמת.
 

 

1. חישוב זמני ביטחונות המסחר

בעת פתיחת פוזיציה חדשה אנו מיישמים :
• דרישת הון עצמי מינימאלית ראשונית
• חישוב זמני ביטחונות ראשוניים
 

דרישת הון עצמי מינימלי ראשוני

הנך נדרש במינימום של 2000$ או סחורות בשווי ערך זהה בכדי לפתוח פוזיציה חדשה.
בחשבון הסחורות , יש אפשרות לספק דרישה זו עם נכסים במטבעות השונים ממטבע הבסיס שלך. במידה ואינך עומד בדרישה הראשונית, יבוצע ניסיון להעביר מזומנים מני"ע הנמצאים בחשבון בכדי לתת מענה לביצוע העסקה.
במידה ואין ברשותך מינימום של 2000$ או ע"פ שווי סחורות , או במידה ואינך יכול לספק את דרישת ביטחונות ההון העצמי המינימלי, לא תוכל לפתוח פוזיציה חדשה בחשבון הסחורות שברשותך.
 

זמני חישוב הביטחונות

בעת הליך ביצוע העסקה, נעשית בדיקה על הכספים הנזילים בזמן אמת. במידה ואין כספים זמינים במהלך הזנת העסקה, או שסכומם גבוה, שווה או נמוך מאפס, ביצוע העסקה ידחה.
זמני חישוב הביטחונות הראשוני מופיע בתמונה מטה ומשמש לחישוב על פי הבורסות הבודדות.
 
 
 
 

2. חישוב ביטחונות בזמן אמת

לאורך כל יום המסחר, אנו מיישמים את החישובים הבאים על ני"ע בחשבונך, בזמן אמת :
  • חישוב הבטחנות בזמן מסחר
  • SEM
חישוב ביטחונות בזמן המסחר על סחורות בזמן אמת נקבע על ידיד בורסות בודדות ומופיע בעמוד " Futures & FOPs Margin".
 
 
 
בנוסף, כל חשבון בעל יתרת מזומנים שלילית ימחק על בסיס תאריך המסחר. יש לציין כי אלו שיש ברשותם חוזים עתידיים או אופציות יטופלו על בסיס פרמיה, כך שיתכן כי החוזה יימכר או יפקע. בהתאם לכך, יתכן ותהיה חוסר התאמה בתזרים המזומנים אשר עשוי לגרום למזומנים להיות שליליים למרות. לכן, עבור כל שילוב חוזי או אופציות על חוזים עתידיים, עשויה להיות אי התאמה לתזרים ולהציג שווי מזומנים שלילי למרות שערך הנזילות נטו הוא חיובי.
בנוסף, יש אפשרות ללקוחות מקומיים לבצע סליקה בכל לילה ולפדות את כספם, אך אנו יכולים לבחור לבטח את האופציות הללו על בסיס פרמיום.
 

SEM:

חשבון ייסגר באופן אוטומטי במידה וכמות הביטחונות תרד מתחת לדרישה המינימלית. יחד עם זאת, אנו מאפשרים ללקוח לנהל את הסיכון לפני סגירת התיק, כך שאנו מחשבים את SEM במהלך יום המסחר. מתחילת יום המסחר ועד 15 דקות לפני סגירת יום המסחר, חישוב SEM מאפשר לגירעון להיות בטווח אחוז מסוים של ערך החשבון נטו לפני הפירוק, העומד היום על 10%. כאשר מסתיים ה-SEM , תעמוד דרישת הביטחונות בזמן המסחר המלאה. כאשר ה-SEM אינו פעיל, דרישת שולי הביטחונות תעמוד על 100%.
במידה והחשבון ירד מתחת לשולי הביטחונות המינימליים, סגירת החשבון לא תתבצע באופן אוטומטי עד שSEM  ייסגר. דבר זה מאפשר ללקוח להיות במרווח שלילי לזמן מה. שולי הבטחונות הרך אינו מוצג בסביבת העבודה של הסוחר.
כמו כן, אנו שומרים על הזכות להגביל את גישת SEM בכל יום נתון ועלולים לחסל SEM לחלוטין בתקופות של תנודתיות גבוהה.
 

3. הנזלה בזמן אמת

לפני סגירת חשבון הסחורות בשל העובדה כי אינו עמד בדרישת ביטחונות בזמן מסחר אנו מבצעים את הפעולות הבאות :
• העברת עודפי המזומנים מחשבון ההון העצמי לחשבון הסחורות כך שהן ין יפגשו.
• הודעות קופצות ופרטי חשבון מקודדי צבע כאשר חשבונך מתקרב לחוסר רווחיות רציני בכדי לעזור לך להישאר בחלק העליון של דרישת הביטחונות שלך. TWS ידגיש את השורה בחלון החשבון שלך כמדיניות מצוקה.
 

4. 50% הטבת ביטחונות

חלק מהמוצרים העתידיים נדרשים בביטחונות של 50% בשל מחזורי נזילות טובים במהלך שעות המסחר. בכל יום, 15 דקות לפני סגירת יום המסחר הרגיל על המוצר, דרישת הביטחונות תחזור ל-100% עד לפתיחת יום המסחר שלמחרת. דרישת הביטחונות מיושמת בכל עסקאות המרווח.
לקבלת הרשימה המלאה של המוצרים הנמצאים בטווח ביטחונות של 50% , ראה דף דרישות הביטחונות באופציות תחת הלשונית " Futures & FOPs"
 
 
 

הצהרת סיכון וגילוי נאות: אינטראקטיב ישראל מציעה סוגים שונים של השקעות באמצעות רכישת כלים פיננסים מגוונים: בנוגע לכלים פיננסים מגוונים, ביניהם מניות, אופציות, חוזים עתידיים, כתבי אופציות, אג"ח, אופציות חוזים, חוזה מנייה בודדת, תעודות סל, מוצרים מובנים וקרנות נאמנות. כל סוגי ההשקעות והמסחר מערבים סיכון להון המושקע, לרבות אלה המוצעים על ידי אינטראקטיב ישראל, ולכן, הם דורשים מיומנות, ידע והבנת הסיכונים, ואינם מתאימים לכל אדם.
לפני קבלת החלטה על השקעה או מסחר באמצעות אינטראקטיב ישראל, עליך לקחת בחשבון את מטרות ההשקעה ו/או המסחר, רמת הניסיון שלך ויכולתך לספוג הפסדים כתוצאה מכך. בנוסף, עליך לקחת בחשבון שביצועים קודמים אינם יכולים להוות מדד על ביצועיהם העתידיים של הכלים הפיננסים.
מוצרים פינננסים כגון אופציות על מניות וחוזים אינם מתאימים עבור כל משקיע. לפני השקעה באופציות אנא קרא את "מאפיינים וסיכונים של הסטנדרטים באופציות" לקריאה אנא כנס ל- http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp.
לפני תחילת מסחר לקוחותינו חייבים לקרוא את הגילויים הרלוונטים אודות הסיכונים בעמוד הגילוי הנאות אודות הסיכון

המסחר במינוף הינו מיועד עבור משקיעים מתוחכמים בעלי סובלנות גבוהה לסיכון. קיים סיכון בו ההפסד הינו יכול לגבור מסכום ההשקעה הראשוני. לפני מסחר בחוזים עתידיים אנו ממליצים לקרוא את גילוי נאות בגין הסיכון בחוזים עתידיים.
תאריכי הסליקה של עסקאות מט"ח יכול להשתנות בשל הבדלים באיזורי זמן ומועדים בבנקים ברחבי העולם. במסחר בין בורסות ברחבי העולם ייתכן ויושאלו מטבעות שונים על מנת לבצע את העסקאות במטבעות שונים.

  

חברת אינטראקטיב ישראל משמשת כברוקר לאינטראקטיב ברוקרס בישראל.  אינטרקטיב ישראל אינה נשלטת ואינה חברה נספחת לאינטרקטיב ברוקרס בשום צורה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬אתר זה איננו האתר של אינטרקטיב ברוקרס והוא אינו מופעל על ידה. כל המידע בדף זה, או חלקים ממנו, נלקחו ע"י חברת אינטרקאטיב ישראל מסחר מאתר האינטרנט של אינטראקטיב ברוקרס ותורגמו לעברית לנוחיותך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר באתר אינטראקטיב ברוקרס הנמצא בתחתית העמוד. על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר בכתובת:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ https://www.interactivebrokers.com

‬‬אינטראקטיב ברוקרס הינם ברוקר דילר רשום המפוקח ע"י הרשות האמריקאית לני"ע וזירות מסחר (SEC) הרשות למסחר חוזי סחורות (CFTC) ואגודת החוזים הלאומית (NFA) וכמו כן חבר ברשות המפקחת לתעשיית הפיננסים האמריקאית (FINRA) ובעוד גופי פיקוח עצמאיים.
אינטרקטיב ברוקרס מספקת שירותי ביצוע וסליקה ללקוחותיה
אינטראקטיב ברוקרס אינו ממליץ על שום גוף פיננסי,יועץ השקעות,משווק השקעות או קרן גידור.
אינטראקטיב ברוקרס אינו  מייעץ להשקעות או ממליץ לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים באתר זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.המידע באתר מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

אינטראקטיב ישראל הינה ברנד של חברת Mexem Ltd אשר בעלת רישיון אירופאי ומפוקחת ע" הרגולטור CySec, מספר רישיון 325/17, וכמו כן חברת בקרן לפיצויי משקיעים.
החברה רשומה ברגולטורים הבאים: בריטניה- FCA | גרמניה - BAFIN | איטליה - CONSOB | הולנד -AFM | צרפת - ACPR | ספרד - CNMV | שוודיה - FI | בלגיה - FSMA.

RIsk Disclosure : Israel Interactive Trading offers various types of investments through the acquisition of various financial instruments: various financial instruments, including shares, options, futures contracts, options, bonds, options, contracts, individual share contracts, ETFs, structured products and mutual funds. Investments and trade involve the risk of invested capital, including those offered by Interactive Israel, and therefore require skill, knowledge and understanding of risks, and are not suitable for everyone.
Before deciding on investing or trading with Israel Interactive Trading, you must consider your investment and / or trading goals, your level of experience, and your ability to absorb losses as a result. In addition, you should consider that past performance cannot be a measure of the future performance of financial instruments.
Options involve risk and are not suitable for all investors. Before investing in options, read the "Characteristics and Risks of Standardized Options". For a copy visit http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Before trading, clients must read the relevant risk disclosure statements on our Warnings and Disclosures page - http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Trading on margin is only for sophisticated investors with high-risk tolerance. You may lose more than your initial investment. For additional information regarding margin loan rates, see http://www.interactivebrokers.com/interest. Security futures involve a high degree of risk and are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading security futures, read the Security Futures Risk Disclosure Statement. For a copy visit http://www.interactivebrokers.com/disclosures. There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time zone differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle foreign exchange trades. The interest rate on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple markets.

Israel Interactive Trading is acting as an introducer broker to Interactive Brokers LLC in Israel. The company is not owned by or affiliated with Interactive brokers in any form. This website is not an  Interactive Brokers LLC website and is not operated by it. Some or all of the information on this page has been taken by Israel Interactive Trading from the Interactive Brokers website and translated to Hebrew for your convenience.
To view the Interactive Brokers website directly and in its entirety, please visit:
https://www.interactivebrokers.com
“Interactive Brokers LLC” is a registered Broker-Dealer, Futures Commission Merchant and Forex Dealer Member, regulated by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the National Futures Association (NFA), and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and several other self-regulatory organizations.  Interactive Brokers does not endorse or recommend any financial institutions or financial service providers, including brokers, introducing brokers, third-party financial advisors, or hedge funds.  Interactive Brokers provides execution and clearing services to customers.  None of the information contained herein constitutes a recommendation, offer, or solicitation of an offer by Interactive Brokers to buy, sell or hold any security, financial product or instrument or to engage in any specific investment strategy. Interactive Brokers makes no representation and assumes no liability to the accuracy or completeness of the information provided on this website.

Israel Interactive Trading is a brand of Mexem LTD. The company is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC (Licence number: 325/17) and is a member of the Investor Compensation Fund (ICF).
In addition to that Mexem Ltd is registered with the following regulators: UK - FCA | Germany - BAFIN | Italy - CONSOB | France - ACPR | Spain - CNMV | Sweeden - FI | Belgium - FSMA.