כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

חישוב ביטחונות עבור סחורות

חישוב הביטחונות עבור הסחורות מיושם באופן הבא :
תוכל לעקוב אחר רוב הערכים המשמשים בחישובים המתוארים בדף זה בחלון סביבת העבודה שלך בזמן אמת.
 

 

1. חישוב זמני ביטחונות המסחר

בעת פתיחת פוזיציה חדשה אנו מיישמים :
• דרישת הון עצמי מינימאלית ראשונית
• חישוב זמני ביטחונות ראשוניים
 

דרישת הון עצמי מינימלי ראשוני

הנך נדרש במינימום של 2000$ או סחורות בשווי ערך זהה בכדי לפתוח פוזיציה חדשה.
בחשבון הסחורות , יש אפשרות לספק דרישה זו עם נכסים במטבעות השונים ממטבע הבסיס שלך. במידה ואינך עומד בדרישה הראשונית, יבוצע ניסיון להעביר מזומנים מני"ע הנמצאים בחשבון בכדי לתת מענה לביצוע העסקה.
במידה ואין ברשותך מינימום של 2000$ או ע"פ שווי סחורות , או במידה ואינך יכול לספק את דרישת ביטחונות ההון העצמי המינימלי, לא תוכל לפתוח פוזיציה חדשה בחשבון הסחורות שברשותך.
 

זמני חישוב הביטחונות

בעת הליך ביצוע העסקה, נעשית בדיקה על הכספים הנזילים בזמן אמת. במידה ואין כספים זמינים במהלך הזנת העסקה, או שסכומם גבוה, שווה או נמוך מאפס, ביצוע העסקה ידחה.
זמני חישוב הביטחונות הראשוני מופיע בתמונה מטה ומשמש לחישוב על פי הבורסות הבודדות.
 
 
 
 

2. חישוב ביטחונות בזמן אמת

לאורך כל יום המסחר, אנו מיישמים את החישובים הבאים על ני"ע בחשבונך, בזמן אמת :
  • חישוב הבטחנות בזמן מסחר
  • SEM
חישוב ביטחונות בזמן המסחר על סחורות בזמן אמת נקבע על ידיד בורסות בודדות ומופיע בעמוד " Futures & FOPs Margin".
 
 
 
בנוסף, כל חשבון בעל יתרת מזומנים שלילית ימחק על בסיס תאריך המסחר. יש לציין כי אלו שיש ברשותם חוזים עתידיים או אופציות יטופלו על בסיס פרמיה, כך שיתכן כי החוזה יימכר או יפקע. בהתאם לכך, יתכן ותהיה חוסר התאמה בתזרים המזומנים אשר עשוי לגרום למזומנים להיות שליליים למרות. לכן, עבור כל שילוב חוזי או אופציות על חוזים עתידיים, עשויה להיות אי התאמה לתזרים ולהציג שווי מזומנים שלילי למרות שערך הנזילות נטו הוא חיובי.
בנוסף, יש אפשרות ללקוחות מקומיים לבצע סליקה בכל לילה ולפדות את כספם, אך אנו יכולים לבחור לבטח את האופציות הללו על בסיס פרמיום.
 

SEM:

חשבון ייסגר באופן אוטומטי במידה וכמות הביטחונות תרד מתחת לדרישה המינימלית. יחד עם זאת, אנו מאפשרים ללקוח לנהל את הסיכון לפני סגירת התיק, כך שאנו מחשבים את SEM במהלך יום המסחר. מתחילת יום המסחר ועד 15 דקות לפני סגירת יום המסחר, חישוב SEM מאפשר לגירעון להיות בטווח אחוז מסוים של ערך החשבון נטו לפני הפירוק, העומד היום על 10%. כאשר מסתיים ה-SEM , תעמוד דרישת הביטחונות בזמן המסחר המלאה. כאשר ה-SEM אינו פעיל, דרישת שולי הביטחונות תעמוד על 100%.
במידה והחשבון ירד מתחת לשולי הביטחונות המינימליים, סגירת החשבון לא תתבצע באופן אוטומטי עד שSEM  ייסגר. דבר זה מאפשר ללקוח להיות במרווח שלילי לזמן מה. שולי הבטחונות הרך אינו מוצג בסביבת העבודה של הסוחר.
כמו כן, אנו שומרים על הזכות להגביל את גישת SEM בכל יום נתון ועלולים לחסל SEM לחלוטין בתקופות של תנודתיות גבוהה.
 

3. הנזלה בזמן אמת

לפני סגירת חשבון הסחורות בשל העובדה כי אינו עמד בדרישת ביטחונות בזמן מסחר אנו מבצעים את הפעולות הבאות :
• העברת עודפי המזומנים מחשבון ההון העצמי לחשבון הסחורות כך שהן ין יפגשו.
• הודעות קופצות ופרטי חשבון מקודדי צבע כאשר חשבונך מתקרב לחוסר רווחיות רציני בכדי לעזור לך להישאר בחלק העליון של דרישת הביטחונות שלך. TWS ידגיש את השורה בחלון החשבון שלך כמדיניות מצוקה.
 

4. 50% הטבת ביטחונות

חלק מהמוצרים העתידיים נדרשים בביטחונות של 50% בשל מחזורי נזילות טובים במהלך שעות המסחר. בכל יום, 15 דקות לפני סגירת יום המסחר הרגיל על המוצר, דרישת הביטחונות תחזור ל-100% עד לפתיחת יום המסחר שלמחרת. דרישת הביטחונות מיושמת בכל עסקאות המרווח.
לקבלת הרשימה המלאה של המוצרים הנמצאים בטווח ביטחונות של 50% , ראה דף דרישות הביטחונות באופציות תחת הלשונית " Futures & FOPs"