כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

חזון החברה הוא להמשיך להנהיג את שוק ההון הישראלי בשירות, באיכות ובחדשנות של המסחר הדיגיטלי בישראל.

חזון החברה

להוביל בשירות, באיכות ובחדשנות של ענף שוק ההון בישראל.

להתמקד בלקוחותינו ובצרכיהם ולפתח מערכת יחסים פתוחה, אמינה ונאמנה המבוססת על הקשבה, אכפתיות והרצון להעניק ללקוח חווית מסחר ייחודית.

לקדם ולטפח את המשאב האנושי שהינו הנדבך העיקרי בחברתנו, לעורר את התשוקה לחדשנות טכנלוגית ואת היכולת לקדם השכלה ואיכות מסחר בריאה.

לקיים עם שותפינו העסקיים מערכת יחסים המושתתת על הוגנות, אמינות ומחויבות משותפת להצלחה.

לתרום לקהילה במגוון תחומי חיים, ליטול אחריות חברתית ולהשקיע בחינוך דור העתיד ככלי לצמצום פערים חברתיים.

להוביל את שוק המסחר בישראל בפעילות למען הגינות ויושרה עבור הסוחרים הפועלים בישראל.

 

ערכי החברה:

  • חדשנות
  • יושרה
  • איכות