כניסה לחשבון פתח חשבון
powered byהביטחונות על החוזים מחושבים לפי אלגוריתמים מבוססי סיכון. כל הביטחונות מתורגמים למטבע עליו הלקוח סוחר ויכולים להשתנות בתדירות.
האלגוריתם מבוסס ביטחונות מגדיר סט סטנדרטי של תרחישים בשוק באופק של יום אחד. טווח סריקת המחיר מוגדר עבור כל מוצר על ידי המסלקה בהתאמה.
בנוסף לסריקת טווח השווקים, נשקלים תרחישים קיצוניים על שוק הבסיס. בהתאמה, יתכן ונדרוש ביטחונות שיהיו מעל לשערי החלפין על אופציות קצרות, על מנת לגלם את הסיכון הכרוך בשוק במצב קיצוני. באפשרותך להציג את דרישת הביטחונות הנוכחית על הוראת אופציה או חוזה ספציפיים לפני שההוראה משוגרת ע"י יצירת ההוראה ב-TWS  ושימוש בתפריט הקליק המהיר בכדי לבדוק את הביטחונות לפני שיגור ההוראה.


שים לב כי סחורות הכוללות חוזים, חוזים עתידיים ואופציות עתידיות, סכום הביטחונות יהיה כשווי המזומנים של הלקוח אשר ימושכנו. לצורך ביטחון, הביטחונות יהוו את סכום המזומנים שהלקוח שואל.

 

לחץ על לוגו הבורסה על מנת לקבל את שיעורי הבטחונות לחוזים הרצויים: