כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

 

All or None 
תזמון פקודה שעוזר להשיג מילוי פקודה במלואה או לא כלום.

 

 

 

Fill or Kill
הגדרת פקודה כ- FOK תוביל לכך שהפעולה תבוצע במידה והכמות המבוקשת זמינה בשוק, במידה והכמות אינה זמינה ההוראה תתבטל.

 

 

 

Good After Time/Date
הפקודה תישמר במערכות IB ותישלח לבורסה בתאריך/זמן שהוגדרו על ידי המשתמש.

 

 

 

Good-til-Canceled
הפקודה תשמר במערכות IB עד שתבוצע בשוק או שתבוטל עי המשתמש.

 

 

 

Good-til-Date/Time
הפקודה תישמר במערכות IB עד שתבוצע או שתבוטל בתאריך/זמן שהוגדרו ע"י המשתמש.

 

 

 

 

(Immediate or Cancel (IOC 
ברגע שהפקודה משוגרת המערכת תקנה/תמכור את הכמות הזמינה בבורסה במידה וחלק מהכמות לא זמינה המערכת תבטל את החלק היחסי של כמות זו.

 

 

בחזרה לראש הדף